5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo
Abstract No Type Title Authors
163 Oral Presentation 'su ve Hayat' Konusunun Öğretiminde Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (Fetemm) Uygulamaları Nilgün Seçken, Berna Öztürk
502 Oral Presentation “Konum” Mobil Uygulamasının Hareket Konularının Öğretiminde Kullanımı Ufuk Dilek, Serap Kaya Şengören
375 Oral Presentation 10-14 Yaş Grubu Öğrencilerinin Dijital Oyun Tercihlerinin İncelenmesi: Trabzon Örneği Ekrem Bahçekapılı, Merve Yıldız, Erhan Çiftçi, Hasan Karal
526 Oral Presentation 2000 ile 2016 Yılları Uzaktan Öğretici Yeterliliklerine Yönelik Yapılan Makalelerin İncelenmesi: Bir İçerik Analizi Çalışması Merve Aydın, Ali Kürşat Erümit, Muharrem Aydın
280 Oral Presentation 2015 Yılı Eğitim Teknolojileri Araştırmalarının İncelenmesi: AJET, BJET, C&E, ETRD ve ETS Dergileri Ebru Kılıç Çakmak, Ezgi Tosik Gün
234 Oral Presentation 3B Tasarım Uygulamalarının Uzamsal Beceriye Etkisi: Hackidhon Örneği Bilal Atasoy, Akça Okan Yüksel, Selçuk Özdemir
91 Oral Presentation 3B Yazıcılar ile Eğitsel Materyal Tasarımı ve Üretimi Memet Üçgül, Figen Durkaya, Fatih İlhan
555 Oral Presentation 5. Sınıf Öğrencilerinin Öğretimde Dinamik Geometri Yazılımı Kullanımı Üzerine Görüşleri Galip Genç, Cumali Öksüz
155 Oral Presentation 6. Sınıf Öğrencilerin Bilgisayarca Düşünme ve Algoritma Geliştirme Becerilerine Algoritma Görselleştirme Araçlarının Etkisi Ali Oluk, Recep Çakır, Feda Öner
245 Oral Presentation A Big Data Analysis: Usage Trends Of Metu Learning Management System Mustafa Serhat Dündar, Kürşat Çağıltay
31 Oral Presentation A Case Study Of Technology Integration Leadership At Education And Information Network Tuğba Altan, Saba Öz, Soner Yıldırım
120 Oral Presentation A Citation Network Analysis Of Educational Research İn Turkey Didem Tufan, Zafer Kadirhan, Yunus Alkış
529 Oral Presentation A Review Of The Semantic Representations Of Felder And Silverman Learning Styles Model Birol Çiloğlugil, Mustafa İnceoğlu
472 Oral Presentation A Review On Acceptance Models For Wearable Technologies Ozan Raşit Yürüm, Okan Arslan
481 Oral Presentation A Study On The Usability Of A Mooc's Course On Coursera Through The Methods Of Eye Tracking Hasan Tanış, Arif Akçay, Nursel Yılmaz, Mehmet Fatih Yiğit, Hakan Tüzün
489 Oral Presentation A Working Memory Test For Children: Mr. Peanut Test Ahmet Murat Uzun, Zahide Yıldırım
169 Oral Presentation Acemi Kullanıcılara Yönelik Bir Öğrenme Yönetim Sistemi Geliştirilmesi ve Sistemin Bileşenleri Hasan Çakır, Şeyhmus Aydoğdu
380 Oral Presentation Açık ve Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Çevrimiçi Deneme Sınavlarına Yönelik Görüşleri Embiya Çelik, Serkan Yıldırım, Gürkan Yıldırım
50 Oral Presentation Afetlerde Psikolojik Desteğe Yönelik Çevrim İçi Eğitim Sistemi Arayüzünün Ön Ürün Değerlendirmesi Zahide Yıldırım, Özgür Erdur-Baker, Gamze Türkmen, Amine Hatun Ataş, Dilara Özel
53 Oral Presentation Akademik Başarı Modellemesinde Veri Seti Ayrıklaştırmasının Sınıflandırma Algoritmalarının Başarısına Etkisi Hakan Güldal, Yılmaz Çakıcı
351 Oral Presentation Akademik Sahtekarlık Eğilimi ile Motivasyon Arasındaki İlişki İsmail Tatar, Adile Aşkım Kurt
142 Oral Presentation Akademisyenlerin E-Öğrenmeye Hazır Bulunuşluğu: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması Ömer Demir, Halil Yurdugül
277 Oral Presentation Akıllı Telefonların Yükseköğretim Kurumları İçin Potansiyelleri ve Eğitim Amaçlı Kullanım Örnekleri Erkan Tekinarslan
220 Oral Presentation Alan Eğitimi Derslerini Oyunlaştıralım mı? Fatma Burcu Topu
465 Oral Presentation Alan Temelli Yazılım Kullanımının Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Eğitim Yeterliklerine Etkisi Zafer Tanel, Kürşat Arslan
329 Oral Presentation Alanımızın Tanımlanması ve Medya-Yöntem Tartışmasına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri Mustafa Tepgeç, Coşkun Ateş, Beyza Uçar, Yasemin Demiraslan Çevik
573 Oral Presentation Algoritma Oluşturma ve Programlama Öğretiminde Alternatif Bir Yaklaşım: Açık Kaynak Kodlu Mikro Denetleyiciler Elif Buğra Kuzu Demir, Kadir Demir
94 Oral Presentation An Analysis Of The Effect Of Digital Badge Usage Of Secondary School Students On Their Attitudes Towards Information Technologies Agah Tuğrul Korucu, Güleser Maya
136 Oral Presentation An Exploration Of The Effects Of Microcontrollers Class Prepared Through Web-Based Learning Environment On The Academic Success And Retention Levels Of Vocational High School Students Abdullah Alper Efe, Ramazan Bayındır, Mehmet Akif Ocak, Demet Somuncuoğlu Özerbaş
290 Oral Presentation Analiz Yöntemi Olarak Dart Uygulaması Aktif Öğretim Stratejilerini Değerlendirmede Nasıl Çalışır? Cennet Terzi, Polat Şendurur", Neslihan Yondemir Çalışkan, Esra Efendioğlu
448 Oral Presentation Analysing The Data On Social Media Zeynel Abidin Mısırlı, Serkan Çankaya, Eyüp Yünkül, Gürhan Durak
195 Oral Presentation Android Programlama Konusunda Hazırlanmış Harmanlanmış Öğrenme Ortamına Yönelik Öğrenci Görüşleri Cemal Hakan Dikmen, Mehmet Akif Ocak
198 Oral Presentation Arcs Motivasyon Modeli Kullanılarak Matematik Dersine Yönelik Geliştirilen Etkileşimli Tahta İçeriğinin Öğrencilerin Akademik Başarı, Motivasyon ve Kaygı Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi Yalın Kılıç Türel, Abdurrahman Yıldırım
207 Oral Presentation Arduino Programlamanın İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Etkileri: Bir Yaz Kampı Deneyimleri Erman Yükseltürk, Serhat Altıok, Memet Üçgül
433 Oral Presentation Arduino Tabanlı Renk Öğretici Akıllı Oyuncak Tasarlanması ve Geliştirilmesi Mevlüde Akdeniz, Fatih Özdinç
203 Oral Presentation Artırılmış Gerçekliğin Eğitsel Uygulamaları Üzerine Ortaokul Öğrencilerinin Görüşlerinin İncelenmesi Aykut Durak, Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz
58 Oral Presentation Artırılmış Gerçeklik Destekli Laboratuvar Etkinliklerinin Başarı, Bilişsel Yük ve Tutuma Etkisi Muzaffer Özdemir, Betül Timur
39 Oral Presentation Artırılmış Gerçeklik Materyallerindeki Üç Boyutlu Görüntülerin ve Animasyonların Okul Öncesi Çocukların İngilizce Kelime Öğrenmelerine Etkisi Rabia Meryem Yılmaz, Esra Katırcıoğlu
326 Oral Presentation Aurasma ile Geliştirilmiş Bir Arttırılmış Gerçeklik Üniversite Tanıtım Uygulaması Devkan Kaleci, Tansel Tepe, Hakan Tüzün, Birsel Kalkandelen, Zeynep Naz
90 Oral Presentation Bağlam Temelli ve Bağlam Bağımsız Ortamda Oyun Geliştiren Öğrencilerin Kodlama Becerilerindeki Gelişme Düzeylerinin İncelenmesi Esra Bülbül, Feza Orhan
449 Oral Presentation Başarısız Olma Riski Yüksek Öğrencilere Yönelik Öğrenme Analitiklerine Dayalı Bir Erken Uyarı Modeli Geliştirilmesi Gökhan Akçapınar, Arif Altun
75 Oral Presentation Biçimlendirmeye Yönelik E-Değerlendirme Çalışmalarının İncelenmesi Gizem Yıldız, Ebru Kılıç Çakmak
112 Oral Presentation Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğretimde Yayılmasında Akademisyenlerin Karar Verme Süreçlerinde Tercih Ettikleri İletişim Kanalları Gökhan Çalışkan, Özden Şahin İzmirli
338 Oral Presentation Bilgi-İşlemsel Düşünme: Tanımlar ve Kavramlar Halil İbrahim Haseski, Ulaş İlic, Ufuk Tuğtekin
208 Oral Presentation Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Mezunlarının Öğretmen Seçiminde Kullanılan Sözlü Sınav Hakkındaki Görüşleri Canan Konyaoğlu, İbrahim Çetin
124 Oral Presentation Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde Çalışmakta Olan Öğretim Üyelerinin Akademik Çalışma Konularının İncelenmesi Raziye Sancar, Deniz Deryakulu
317 Oral Presentation Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisansüstü Tezlerin İntihal Analizi İdris Göksu, Alper Aslan, Yiğit Emrah Turgut, Şükrü Aykat
442 Oral Presentation Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrencilerinin Html5 Konusunun Öğretimine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Ercan Akpınar, Zafer Erkan, Murat Öcal, İsmet Atalay, Tugay Yaldız
268 Oral Presentation Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Öz-Düzenleme Becerileri ile Mesleki Öz-Yeterlilik Algıları Arasındaki İlişki Melih Derya Gürer, Demet Gül, Canan Konyaoğlu
473 Oral Presentation BİLİM MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖĞRETMEN EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Aslı Yıldız, Betül Kuralay
378 Oral Presentation Bilim Okulunda Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Etkinlikleri Sultan Baysan, Esin Acar, Melis Çağlayan
19 Oral Presentation Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adayları Çevrimiçi Ortamlarda Ne Kadar Etik Davranabiliyor? Fatih Erdoğdu, Seyfullah Gökoğlu, Ünal Çakıroğlu
513 Oral Presentation Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları ile Geliştirdikleri Eğitsel Materyallerin İncelenmesi Fatih İlhan, Erman Yükseltürk
315 Oral Presentation Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Canlandırma ve Benzetimlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Erkan Çalışkan
1 Oral Presentation Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Dijital Hikâye Oluşturma Deneyimleri Fatih Yaman, Işıl Kabakçı Yurdakul
227 Oral Presentation Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Görsel Okuryazarlık Düzeylerinin İnfografik Tasarım Sürecine Yansımaları Cansu Çaka, Özcan Özgür Dursun
292 Oral Presentation Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Moodle ile Ders İşlenmesi Hakkındaki Görüş ve Deneyimleri Esra Ergül Sönmez, Mustafa Koç
475 Oral Presentation Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Programlama Öz-Yeterlilikleri ile Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi Duygu Mutlu Bayraktar, Özgür Yılmaz
143 Oral Presentation Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Youtube Kullanma Motivasyonları ve Meşguliyetleri Özlem Baydaş, Sevda Küçük
287 Oral Presentation Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Görsel Bir Programlama Dilinin (Scratch) Kullanımına Yönelik Davranışsal Niyetleri Şerife Nur Yıldız, Alev Ateş Çobanoğlu
251 Oral Presentation Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Yordanıp Yordanmadığının İncelenmesi Mehmet Barış Horzum, Hakkı Bağcı, Ömer Faruk Gökmen
342 Oral Presentation Bilişim Teknolojileri Rehber(Btr) Öğretmenlerin Fatih Projesinde Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri Ebru Toklu, Aslı Ertan Polat, Erhan Şengel
226 Oral Presentation Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretmenlerinin Kodlama Eğitimine Yönelik Düşünceleri Aslı Göncü, İbrahim Çetin
276 Oral Presentation Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretmenlerinin Kodlama Eğitimine Yönelik Sorun ve Görüşleri Demet Gül, İbrahim Çetin
493 Oral Presentation Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersine Yönelik Olarak Değişime Hazır Olma ve Programlama Öz Yeterlik Durumlarının Değerlendirilmesi Esra Barut, Ufuk Tuğtekin, Özcan Özgür Dursun
295 Oral Presentation Bilişim Teknolojilerinin Telif Haklarına Uygun Kullanımı Üzerine Bir İnceleme Y. Deniz Arıkan, Melih Karasu
314 Oral Presentation Bilişsel Yük ve Okunabilirlik ile İlgili Çalışmaların İncelenmesi Halil İbrahim Yalın, Ayşenur Gülmez
18 Oral Presentation Bir Kamu Kuruluşunda Düzenlenen Hizmet İçi Web Tabanlı Eğitime ve Öğrenme Materyallerinin Kullanışlılığına İlişkin Katılımcı Görüşlerinin İncelenmesi Ümmühan Avcı, Serpil Yalçınalp, Esin Arslan
500 Oral Presentation Bir Tartışma Ortamı Olarak Sosyal Ağların Eğitsel Amaçlı Kullanımı: Öğrenci Görüşleri Murat Çınar, Mukaddes Erdem
180 Oral Presentation Blok Tabanlı Eğitsel Robot Programlama Ortam ve Dilleri Mustafa Numanoğlu, Gülcan Numanoğlu
156 Oral Presentation Böte Bölümü Öğrencilerinin Yaratıcılık ve Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi: Trakya Üniversitesi Örneği Fatma Akgün, Hasan Özgür, Cem Çuhadar
570 Oral Presentation Böte Mezunlarına Yeni İş Olanakları İçin Entegre Ders Tasarımı Önerisi: Moodle Geliştiriciliği ve İçerik Üreticiliği Yusuf Yılmaz
484 Oral Presentation Böte Öğrencilerinin Bilgisayar Programlamaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. İlker Çobanoğlu
130 Oral Presentation Böte Öğrencilerinin Yaşamlarındaki Digital Dönüşümlerine İlişkin Görüşleri Hatice Ferhan Odabaşı, Şenay Ozan Leymun
241 Oral Presentation BSB : Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Bir Mobil Uygulama Murat Ekici, Mukaddes Erdem
476 Oral Presentation BT Öğretmen Adaylarının Animasyonlu Sunum Aracı Olan Powtoon'a Yönelik Görüşleri Alev Ateş Çobanoğlu, Okşan Uzunboylar
444 Oral Presentation Bt Öğretmenlerinin Kodlama Dersine Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Çeşitli Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi Ercan Akpınar, Zafer Erkan, Esen Uygur, Meltem Doğan, Sura Talayhan, Yasemin Kahyaoğlu Erdoğmuş
422 Oral Presentation Bulut Bilişim ile İşbirlikli Öğrenme: Office365 Üzerine Bir Değerlendirme Turgay Erdemir, Ünal Çakıroğlu
453 Oral Presentation Cebinizdeki Tarayıcı: Microsoft Office Lens Yasemin Kahyaoğlu Erdoğmuş, Adile Aşkım Kurt
272 Oral Presentation Çevrimiçi Derslerin Kampüs İçi Öğrencilere Verilme Sürecinin İncelenmesi: Atauzem Örneği Ayşin Gaye Üstün, Engin Kurşun
459 Oral Presentation Çevrimiçi Etkileşimlerin Moodle Öğrenme Yönetim Sistemi Bileşenleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi Ünal Çakıroğlu, Sefa Kahyar, Mehmet Kokoç
181 Oral Presentation Çevrimiçi Mesleki Gelişim Eğitimlerinde Yetişkinlerin Çalışma Alışkanlıklarındaki Değişimler Ünal Çakıroğlu, Melek Atabay
186 Oral Presentation Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Akademik Başarıları ve Topluluk Hissi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Esma Yıldız
468 Oral Presentation Çevrimiçi Ortamlarda İşbirlikli Çalışma Araçları Kullanımı Memnuniyetini Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Adem Özgür, Öznur Babayiğit, Sadi Seferoğlu
369 Oral Presentation Çevrimiçi Oyuncu Tipi Belirleme Ölçeği: Açımlayıcı Faktör Analizi Çalışması Ezgi Doğan, Yusuf Levent Şahin
373 Oral Presentation Çevrimiçi ve Yüz-Yüze Öğrenme Ortamlarındaki Öz-Düzenleme Stratejileri Ölçeklerinin Karşılaştırılması Nuh Yavuzalp, Yunus Özdemir
43 Oral Presentation Çizimden Üretime Giden En Kısa Yol: 3 Boyutlu Modelleme ve 3 Boyutlu Çıktılar Utku Kocaman, Selçuk Keçel
100 Oral Presentation Çocuklar İçin 3D Tasarım Eğitiminin Eğitsel Çıktılar ve Eğitim Ortamı Açısından Değerlendirilmesi: Durum Çalışması Ekmel Çetin, Burcu Berikan, Akça Okan Yüksel
477 Oral Presentation Çocuklar İçin Güvenli İnternet Kullanımına Yönelik Yapılan Uygulamaların İncelenmesi Yasemin Kahyaoğlu Erdoğmuş, Adile Aşkım Kurt
340 Oral Presentation Çocuklara Yönelik Eğitsel Dijital Oyun Çalışmalarının Büyük Veri Analizi ile İncelenmesi Serdar Çiftci, Yunus Çakır
569 Oral Presentation Çocuklara Yönelik Geliştirilen Mooc Uygulamalarının İncelenmesi Muharrem Aydın, Merve Aydın, Hasan Karal
364 Oral Presentation Çocukların İnternet Kullanımına Dayalı Ebeveynlerin Arabuluculuk Durumları Nihal Dulkadir Yaman, Işıl Kabakçı Yurdakul
102 Oral Presentation Çocukların Veri Setleri ile Problem Çözme Becerilerine Yönelik İhtiyacın Uzman Görüşleri ile Belirlenmesi Burcu Berikan
383 Oral Presentation Çoklu Ortam Materyallerinde Kullanılan Yeni Bir Yaklaşım: Etiketleme Özelliği Esra Barut, Özcan Özgür Dursun
474 Oral Presentation Çoklu Ortam Öğrenme Bilişsel Teorisi'ne Göre Hazırlanan Materyalinin Ders Başarısına Etkisi Eyup Yünkül, Serkan Çankaya, Gürhan Durak, Zeynel Abidin Mısırlı
349 Oral Presentation Çoklu Ortam Tasarımında Değışım Körlüğünün İncelenmesı: Göz İzleme Analizi Duygu Mutlu-Bayraktar
209 Oral Presentation Çoklu-Ortam Paylaşımıyla İlgili Çalışmaların İçerik Analizi Ayşenur Gülmez, Gizem Yıldız, Sibel Somyürek
425 Oral Presentation Considerations In The Philosophy Of Educational Technology And Instructional Design Environments İsmail İpek, Zafer Güney
328 Oral Presentation Çözümlü Örnek Tasarım İlkelerine Dayalı Bir Web Tabanlı Öğrenme Ortamının Tasarlanması: Algoritma Öğretimi Örneği Mustafa Tepgeç, Yasemin Demiraslan Çevik
254 Oral Presentation Deneysel Eğitim Araştırmalarında Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerinin Ana Bulguları Barış Mercimek, Ulaş İlic
303 Oral Presentation Derste Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Tutum ile Derse Etkin Katılım Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ramazan Yılmaz, Mehmet Çoşan, Şengül Yılmaz
237 Oral Presentation Determınıng The Awareness Of Secondary School Students Wıth Regard To The Informatıon Found On The Internet Agah Tuğrul Korucu, Ahmet Naci Çoklar, Mustafa Mucahit Gündoğdu, Abdullah Tarık Gençtürk
45 Oral Presentation Development Of A Scale To Evaluate Virtual Learning Environment Satisfaction Nazire Burcin Hamutoglu, Merve Savascı, Gözde Sezen-Gultekın, Orhan Gemikonakli
437 Oral Presentation Dijital Okuryazarlık Düzeyinin Ölçülmesi Problemi Erhan Güneş, Mutlu Tahsin Üstündağ, Eralp Bahçivan
521 Oral Presentation Dijital Öyküleme Ekinlileriyle Bütünleştirilen Derste Öğrenen Katılımının Katılımcı Algıları Çerçevesinde İncelenmesi Mustafa Sarıtepeci, Hasan Çakır
530 Oral Presentation Dijital Sınıf Ortamı Edmodo Üzerine Öğrenci Görüşleri Metin Kapıdere, Hasan Aydemir, Uğur Özhan
193 Oral Presentation Dijital Vatandaşlık Yanılgısını Belirlemeye ve Değiştirmeye Yönelik Bir Mobil Uygulama Geliştirme Çalışması: E-Vatandaş Ali Geriş, Nesrin Özdener Dönmez
426 Oral Presentation Dijital Yeterlik Çerçevelerine Karşılaştırmalı Bir Bakış Hakan İslamoğlu, Eda Bakır, İlknur Reisoğlu, Ömer Faruk Ursavaş
554 Oral Presentation Dinamik Geometri Yazılımı ile 5. Sınıf Çokgenler ve Dörtgenler Konularının Kavratılmasının Öğrenciler Üzerindeki Etkisi Galip Genç, Cumali Öksüz
135 Oral Presentation Disleksili Bireylerin Öğrenme Süreçlerinde Öğretim Teknolojilerinin Kullanımı: Alanyazın Taraması Seda Özer Şanal, Mukaddes Erdem
13 Oral Presentation Dönüştürülmüş Öğrenmede (Flipped Learning) Oyunlaştırmanın Öğrencilerin Motivasyonlarına Etkisi Abdullah Yasin Gündüz, Gökhan Dağhan, Buket Akkoyunlu
409 Oral Presentation Dönüştürülmüş Sınıflar Modeliyle İşlenen Derste Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartlarına Yönelik Özyeterlik Düzeylerinin İncelenmesi Ozan Filiz, Adile Aşkım Kurt
182 Oral Presentation Duygusal Tasarımın İşe Koşulduğu Çoklu Ortamla Öğrenme Materyalinin Tasarlanması Zeynep Şahin Timar, Işıl Kabakçı Yurdakul
346 Oral Presentation E-Öğrenme Ortamlarında Algılanan Karmaşık Görev Performans Ölçeği Sacide Güzin Mazman Akar, Arif Altun
127 Oral Presentation Eba Ders Modülünün ve Vsınıf Yazılımının Ters Yüz Sınıf Modelinde Uygulanabilirliğine Yönelik Öğretmen Görüşleri Halit Arslan, Abdullah Kuzu
381 Oral Presentation Eba Platformundaki Ders Materyallerinin Eğitsel Yazılım Değerlendirme Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi Elif Erensayın, Çetin Güler
563 Oral Presentation Eğitim Bilişim Ağı (Eba) ve Soru Hazırlama Platformu Dilek Akpınar
225 Oral Presentation Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kodlama Eğitimine Yönelik Görüşleri Aslı Göncü, İbrahim Çetin
439 Oral Presentation Eğitim Ortamındaki Siber Aylaklık Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Esra Yecan
200 Oral Presentation Eğitim Sistem Değişikliklerinin Eğitim Kalitesi Unsurlarına Etkisi: Bir Yapısal Kırılma Denemesi Atilla Hepkorucu, Fatih Aydın
540 Oral Presentation Eğitim Teknolojileri Alanında Karma Yöntemle Desenlenen Araştırmaların İncelenmesi Esra Telli, Gökhan Dağhan
372 Oral Presentation Eğitim Teknolojileri Eğitimci Standartlarının (Nets-E) Önceki Sürüm (Nets-T) ile Karşılaştırılarak Tartışılması Nuh Yavuzalp, Erkan Öztürk
119 Oral Presentation Eğitim Teknolojilerinin Entegrasyonunda Zaman Yönetimi: Yeri, Önemi ve İlgili Çıkarımlar Fatih Aydın
536 Oral Presentation Eğitim ve Öğretim Uygulamalarında Yeni Bir Yaklaşım: Oyunlaştırma Ferhat Bahçeci, Leyla Uşengül
199 Oral Presentation Eğitim ve Refah Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Eşbütünleşme Uygulaması; Atilla Hepkorucu, Fatih Aydın
302 Oral Presentation Eğitim Yöneticilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ile Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin İncelenmesi Ramazan Yılmaz, Yaşar Murat Beşkaya
202 Oral Presentation Eğitimciler İçin Uluslararası Eğitim Teknolojileri Standartları Bayram Gökbulut
410 Oral Presentation Eğitimde Nesnelerin İnterneti: Uygulama Önerileri Bülent Gürsel Emiroğlu
400 Oral Presentation Eğitimde Teknoloji Kullanımı: “Beacon”Lar Erinç Karataş, Serçin Karataş, Ayşe Bağrıacık Yılmaz
427 Oral Presentation Eğitmenlere Çevrimiçi Öğretimi Öğretmek: Örnek Dersler Serkan İzmirli, Ömer Kırmacı
233 Oral Presentation Eğitsel Bağlamda Atölye Temelli Dijital Hikâye Anlatımı Süreci: Sorunlar, Gereksinimler ve Öneriler Hatice Çıralı Sarıca, Yasemin Koçak Usluel
551 Oral Presentation Eğitsel Bilgisayar Oyunlarının Çekici Tasarımına Yönelik İpuçları Ali Haydar Bülbül, Abdullah Kuzu
464 Oral Presentation Eğitsel Bir Materyal Olarak Video Geliştirme Başarı Puanını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Can Meşe, Mehmet Şahin Solak, Kevser Hava
440 Oral Presentation Eğitsel Mobil Türkiye Haritası Oyununa Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi Ercan Akpınar, Zafer Erkan, Sinan Çiriş, Meltem Cüvelek, Yasemin Kahyaoğlu Erdoğmuş
492 Oral Presentation Eğitsel Oyun Tasarlama Eğitiminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi Özge Kelleci, Taibe Kulaksız
34 Oral Presentation Eğitsel Sosyal Medya Platformları ve Edmodo Örnek Uygulaması Aslıhan Saban, Osman Polat
64 Oral Presentation Eğitsel Sosyal Medya Platformlarının Mobil Entegrasyonu Üzerine Bir Değerlendirme Aslıhan Saban, Osman Polat
499 Oral Presentation Eğitsel Veri Madenciliği ile Ders İçi Etkinliklerin Analizi Abdullah Ragıp Ersöz, Burcu Nur Baştürk Şahin
504 Oral Presentation Eğitsel Veri Madenciliği ile Öğrenci Verileri Arasında Saklanmış Gizli İlişkileri Belirleme Abdullah Ragıp Ersöz, Burcu Nur Baştürk Şahin
401 Oral Presentation Elektrik Elektronik Teknolojisi Öğrencilerinin Laboratuvar Uygulama Becerilerinin Arttırılmasına Yönelik Bir Eylem Araştırması Zafer Tanel, Turgay Yaman
117 Oral Presentation Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanımında Çoklu Görev Davranışlarının İncelenmesi Arife Anayurt, Emine Şendurur
321 Oral Presentation Elektronik Belge Yönetim Sistemine Yönelik Eğitici Videoların Hazırlanması Ali Gök, Berrin Doğusoy, Erman Uzun
512 Oral Presentation Enablers And Barriers of Using a Blended Learning Environment İn a Material Design Course Erman Uzun, Mehmet Mevlüt Odacı
2 Oral Presentation Endüstri İşletmelerinin Meslek Lisesi Mezunları ile İlgili Görüşleri ve Beklentileri (Trabzon İl Sınırlarında Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Bir Araştırma) D.kemal Bayraktar
210 Oral Presentation Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğrencilerinin Teknik Derslere Bakışı: Gazi Üniversitesi Örneği Murat Önder
158 Oral Presentation Ergenlerin Medya ve Teknoloji Kullanımı ve Tutumlarının İncelenmesi Hasan Özgür, Fatma Akgün
384 Oral Presentation Eşzamanlı Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğrencilerin Karşılaştığı Problemler Ömer Kırmacı, Sami Acar
334 Oral Presentation Etkinlik Tabanlı Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin FeTeMM'e (Stem) Yönelik Algılarının İncelenmesi Volkan Aktas, Serkan Şendağ
451 Oral Presentation Examining Preservice Science Teachers' Character And Values As Global Citizenships Nilay Öztürk
249 Oral Presentation Examining Relationship Between Self-Directed Learning With Technology And Community Of Inquiry In Online And Blended Learning Students: A Structural Equation Model Mehmet Uysal, Mehmet Barış Horzum
304 Oral Presentation Examining Youtube In Context Of Turkish Users Yeliz Tunga, Ali Geriş
134 Oral Presentation Experiences of Sophomores in Design and Development of Educational Video Selcan Kilis
450 Oral Presentation Exploring Preservice Science Teachers' Knowledge And Risk-Benefit Perceptions Regarding Genetically Modified Foods Nilay Öztürk
92 Oral Presentation External Validity of the TPACK-EFL Survey Derya Başer, Theodore J. Kopcha, M. Yaşar Ozden, Tuğba Kamalı Arslantaş
360 Oral Presentation Facebook Kullanımının Yaşam Tatmini ve Kıskançlık ile İlişkisinin Belirlenmesi Müzeyyen Arslan
260 Oral Presentation Facebook Yoğunluğunun Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Bilal Atasoy, Şeyhmus Aydoğdu, Thomas Akiva
224 Oral Presentation Farklı İnfografik Tasarımlarının Çeşitli Değişkenler Bağlamında Etkililiğinin İncelenmesi Cansu Çaka, Özcan Özgür Dursun
212 Oral Presentation Fatih Projesi'nde Kullanılan Tablet Bilgisayarların Kabulünün Farklı Gruplar Açısından Değerlendirilmesi Onur İşbulan, Barış Çukurbaşı, Mübin Kıyıcı
81 Oral Presentation Fear Of Missing Out (Fomo) Among University Students Berkan Çelik, Zafer Kadirhan, Yunus Alkış, Soner Yıldırım
337 Oral Presentation Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı Açısından Kendilerini Yeterli Hissediyor Mu? Nagihan Tanık Önal, Nezih Önal, Uğur Büyük
352 Oral Presentation Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri Cemal Tosun, Sakine Öztürk
25 Oral Presentation Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bir Altın Maden İşletmesini Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanları Açısından Değerlendirmeleri Seyyit Altunışık, Salih Uzun
26 Oral Presentation Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Okul Dışı Öğrenme Ortamları Hakkındaki Algıları: Altın Maden İşletmesi Gezisi Salih Uzun, Seyyit Altunışık
89 Oral Presentation Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Stem ile İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi Alaattin Bahşi, Esra Açıkgül Fırat
522 Oral Presentation Fen Bilimleri ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Stem Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi Devkan Kaleci, Özge Korkmaz, Hasan Aydemir, Sibel Özaslan
557 Oral Presentation Fen Eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı Üzerinde Tematik İnceleme Erkan Özcan, Sevinç Kaçar, Ummuhan Ormancı, Ali Günay Balım
336 Oral Presentation Fetemm Eğitimi Nedir? Nasıl Yapılmalı? Fetemm Eğitimine Yönelik Bir İnceleme Can Fatih Efecan, Serkan Şendağ
264 Oral Presentation First Lego Lig Robotik Turnuvaları ve 9-16 Yaş Çocuklarının Teknolojik Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki Zülfü Genç
385 Oral Presentation Fizik Dersi Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite Ünitesine Yönelik Program Geliştirme İbrahim Tuncel, Ayten İlhan
174 Oral Presentation Fizik Öğretmen Adaylarının ‘Fizik' Kavramına Yönelik Metaforlarının Değerlendirilmesi Işıl Aykutlu, Sevim Bezen, Celal Bayrak
560 Oral Presentation Fizik Öğretmenlerinin Benimsedikleri ve Kullandıkları Problem Çözme Stratejileri Seyhan Eryılmaz Toksoy, Özgül Kaya
559 Oral Presentation Fizik Öğretmenlerinin İpucu Destekli Problem Çözme Aracı Hakkında Görüşleri Seyhan Eryılmaz Toksoy, Ali Rıza Akdeniz
356 Oral Presentation Formasyon Öğretmen Adaylarının “Formasyon Eğitimi” Kavramına İlişkin Görüşlerinin Kelime İlişkilendirme Testi ile Analizi Semra Ertem, Rıdvan Kete
354 Oral Presentation Formasyon Öğretmen Adaylarının Akıllı Tahta Kullanıma Yönelik Tutumlarının Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi Semra Ertem, Rıdvan Kete
122 Oral Presentation Gamifying The 9 Events Of Instruction With Different Irss: The Views Of Social Sciences Teacher Candidates Ekmel Çetin, Ebru Solmaz
8 Oral Presentation Gerçek ve Model Görsel Kullanımının İlköğretim Matematik Öğrencilerinin Test Performanslarına Etkileri Mehmet Fırat
518 Oral Presentation Giyilebilir Cihazlarda Artırılmış Gerçeklik Kullanımı ve Eğitime Yansımaları İlyas Akkuş, Uğur Özhan
487 Oral Presentation Görsel Sanatlar Eğitiminde Teknoloji Kullanımı Kamuran Köseoğlu, Yeliz Tunga
534 Oral Presentation Hareket Tabanlı Eğitsel Oyunların Zihinsel Engellilerin Dikkat ve Meditasyon Değerlerine Etkisinin Beyin Dalgaları Üzerinden İncelenmesi Mehmet Özkaya, Sami Şahin
519 Oral Presentation Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Öğretmenlerin Tamamlayıcı Ölçme Değerlendirme Hakkındaki Görüşleri Yakup Yılmaz, Mutlu Tahsin Üstündağ, Alper Altunçekiç
309 Oral Presentation Hoşgörü Değerinin Çoklu Ortam Öğretim Materyalleriyle Kazandırılması Yunis Şahinkayası, Ceren Bayrakdar, Merve Türen, Nur Gizem Açıl
520 Oral Presentation İhtiyaçlar, Yetenekler ve Fırsatlar Çerçevesinde Eğitim Teknolojisi Tasarlama ve Uygulama Önerileri Yakup Yılmaz, Mutlu Tahsin Üstündağ
323 Oral Presentation İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Benlik Saygı Düzeyleri ile Sanal Ortamlarda Hissedilen Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Emin İbili, Gazi Sarıkaya
370 Oral Presentation İlk ve Orta Okul Öğrencilerinin Eğitsel Dijital Oyunlara Yönelik Görüş ve Beklentileri Yusuf Levent Şahin, Ezgi Doğan, Ferhan Şahin
275 Oral Presentation İlk ve Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Robotik ve Kodlama Yaz Okulu Kazanımları Memet Üçgül, Ahmet Fenercioğlu, Yasemin Özdem Yılmaz
192 Oral Presentation İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin E-Öğrenmeye Yönelik Tutumları Tijen Akada, Semiha Şahin
517 Oral Presentation İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Dokümantal Oluşum Süreçlerinin İncelenmesi Burcu Nur Baştürk Şahin, Menekşe Seden Tapan Broutin
312 Oral Presentation İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının İstatistik Okuryazarlığının Eleştirel Düşünme Yeterliği Açısından İncelenmesi * Zeynep Medine Özmen, Bülent Güven
547 Oral Presentation İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Kavram Yanılgılarına İlişkin Görüşleri Semiha Kula Ünver, Aysun Nuket Elçi
546 Oral Presentation İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretim Materyallerine İlişkin Görüşleri Semiha Kula Ünver, Aysun Nuket Elçi
297 Oral Presentation İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Fatih Projesi Hakkındaki Görüşleri Temel Kösa, Bilge Haberal Çelik
73 Oral Presentation İlköğretim Öğrencilerine Verilen Robotik Eğitiminlerin Tutum, Hayalgücü ve Gelişimlerine Yönelik Etkisi Erhan Şengel, Barış Gökhan Güleryüz, Faysal Koçak
188 Oral Presentation İlköğretimde Görevli Öğretmen ve Yöneticilerinin Siber Zorbalık ile İlgili Görüşleri Esin Ergün
376 Oral Presentation İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Elektronik Medya Araçlarını Kullanım Alışkanlıkları Ayşe Hilal Oral, Taner Arabacıoğlu
246 Oral Presentation İlkokul Öğretmenlerinin Siber Aylaklık Durumlarının İncelenmesi Eyüp Yılmaz, Ayşe Bağrıacık Yılmaz
204 Oral Presentation İlkokulda Üstün Yetenekli Öğrencilere Scratch ile Programlama Öğretim Süreci ve Öğrenciler Tarafından Üretilen Ürünlerin İncelenmesi Hatice Yıldız Durak, Tolga Güyer
316 Oral Presentation Improving English Vocabulary Knowledge Of Visually Impaired People: A Design-Based Research Approach Cemil Yurdagül, Tuğba Kamalı Arslantaş, Nehir Yasan Ak, Abdulmenaf Gül, Zahide Yıldırım
485 Oral Presentation İngilizce Dersinde Etkileşimli Beyaz Tahta Kullanımının Faklı Akademik Başarı Düzeyindeki Öğrencilerin Kelime Bilgisine Etkisi Hamide Şahinkayası, Yunis Şahinkayası, Serhat Sönmez
131 Oral Presentation Interaction Patterns Of Teachers And Students At High School İn Social Media Selcan Kilis, Yasemin Gülbahar
42 Oral Presentation Interactive Technologies in Teacher Education: Classroom Practices Serkan Celik
395 Oral Presentation İnternet ve Mobil Teknolojilerin Yaygınlaşması: Fırsatlar ve Sınırlılıklar Yunus Şahinkayası, Hamide Şahinkayası, Hasan Güler
113 Oral Presentation Investigation Of The Early Childhood Education Pre-Service Teachers' Collaborative Learning Experiences During The Digital Storytelling Creation Process Berrin Dogusoy, Hatice Sancar Tokmak
498 Oral Presentation Investigation Of University Students' Selective Course Preferences With Association Rule Mining Alper Bayazıt, Servet Bayram
141 Oral Presentation İşbirlikli Problem Çözmenin Kodlama Öğretimine Yansıması Olarak Eşli Kodlamanın İncelenmesi (The Investigation Of Pair Coding As A Reflection Of Collaborative Problem Solving On Coding Instruction) Ömer Demir, Süleyman Sadi Seferoğlu
238 Oral Presentation İşitme Engeli Gençler İçin İşlem Tabloları ve Matematik Derslerinin Disiplinlerarası Öğretim Süreci Sema Ünlüer, Ayşe Tanrıdiler
159 Oral Presentation İşitme Engellilere Yönelik Mesleki Eğitimde Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü (TRABZON İL SINIRLARINDA FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA) D. Kemal Bayraktar
462 Oral Presentation ISTE-T'nin Yeni Yeterliklerle Dönüşen Yüzü: ISTE-E Mehmet Şahin Solak, Canan Çolak
294 Oral Presentation Karma Tasarım Modeline Göre Hazırlanmış Bir E-Öğrenme Ortamı Hayrunnisa Ergin, Y. Deniz Arıkan
392 Oral Presentation Karmaşık Problem Çözme Becerileri ile Kodlamaya Yönelik Tutumlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Serkan Çankaya, Eyup Yünkül, Gürhan Durak, Zeynel Abidin Mısırlı
564 Oral Presentation Kişiselleştirilebilir Arayüz Tasarımlarının Günlük Kullanımdaki Önemi Utku Kocaman
242 Oral Presentation Kırsal Kesimdeki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilgisayara Karşı Tutumları Ozan Raşit Yürüm, Selcan Kilis
343 Oral Presentation Kodlama Eğitimi Gerçekleştiren Sınıf Öğretmenlerin Kodlama Eğitimine Yönelik Görüşleri Şule Şenol, Veysel Demirer
88 Oral Presentation Kodlama Eğitimiyle Elde Edilen Becerilerin Öğrencilerin Günlük Yaşamdaki Bilgi-İşlemsel Düşünmelerine Yansımaları Ünal Çakıroğlu, Suheda Yıldız
244 Oral Presentation Kodlama Etkinliklerinin Öğrencilerin Matematik Kaygısına ve Bilgi İşlemsel Düşünme Becerilerine Etkisi Yalın Kılıç Türel, Mehmet Emin Hangün
62 Oral Presentation Kodlama Öz Yeterliliğinin Problem Çözme ve Bilgisayarca Düşünme Üzerine Etkisi Recep Çakır, Yavuz Ünal, Erhan Kutlucan
574 Oral Presentation Lineer Denklem Sistemleri Kavramına İlişkin Öğrenci İmajlarının İncelenmesi Cenk Keşan, Dilek İzgiol, Yusuf Erkuş
20 Oral Presentation Lisansüstü Öğrencilerin İnfografik Oluşturma ve Meta Bilişsel Strateji Etkinliklerine Katılımlarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Rabia M. Yılmaz, Süleyman Eren Yürük
93 Oral Presentation Lisansüstü Öğrencilerin İnternet'te Arama Yapma Davranışlarının İncelenmesi Berna Zurnacı, Emine Şendurur
205 Oral Presentation Lisansüstü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya İlişkin Yeterlik Algıları ve Araştırmaya Yönelik Kaygıları Serhat Altıok, Erman Yükseltürk, Memet Üçgül
286 Oral Presentation Lise Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenme Etkinliklerine İlişkin Görüşleri: Kültürel Bir İnceleme Salih Bardakcı, Ömer Arslan, Yafes Can
176 Oral Presentation Lise Öğrencilerinin Sanal Dünyaya İlişkin Risk Algılarının Kişilerarası Güven Bağlamında İncelenmesi Veysel Bilal Arslankara, Ertuğrul Usta
431 Oral Presentation Lise Öğrencilerinin Siber Aylaklık Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Deniz Mertkan Gezgin, Tuğba Kamalı Arslantaş, Evren Şumuer
40 Oral Presentation Lise Öğrencilerinin, Derslerde Arttırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Yönelik Teknoloji Kabullerinin Belirlenmesi Gönül Altay, Fırat Sarsar, Tarık Kışla, Beril Ceylan
230 Oral Presentation Lise Son Sınıf Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi Hasan Aydemir, Yalçın Karalı, Mustafa Çınar
115 Oral Presentation Lise ve Üniversite Öğrencileri İçin Bilişim Teknolojileri Alan Algısı Ölçeği'nin Geliştirilmesi Ömür Uysal, Deniz Deryakulu
353 Oral Presentation Madde ve Değişim Öğrenme Alanı Kapsamında 5. ve 6. Sınıf Düzeyine Uygun Bilimsel Süreç Beceri Testi Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Cemal Tosun
479 Oral Presentation Matematik Eğitimine Yönelik Bir Artırılmış Gerçeklik Uygulamasının Geliştirilmesi ve Uygulanması Bilal Özçakır, Erhan Güneş, Duygu Özdemir
319 Oral Presentation Matematik Öğretmen Adaylarının Akademik Motivasyon Düzeylerine Artırılmış Gerçekliğin Etkisi Nezih Önal
216 Oral Presentation Matematik Öğretmen Adaylarının Goanimate Programını Kullanarak Animasyon Oluşturma Süreçlerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Behnaz Hassan Zadgan Makouei, Jale Ipek
417 Oral Presentation Matematik Öğretmenlerinin Derslerinde Apple Tv Aracılığıyla Tablet Kullanımı Konusundaki Görüşleri Emrah Ünlüer, Sema Ünlüer, Nilüfer Yavuzsoy Köse
281 Oral Presentation Matematik Problemlerinin Çözümü İçin Genel Bir Çözümleme Modelinin Geliştirilmesi Ali Kürşat Erümit, Vasif Nabiyev, Temel Kösa, Mehmet Kokoç, Ayşegül Aksoy
418 Oral Presentation Matematik ve Geometri Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları İlyas Akkuş, Uğur Özhan
157 Oral Presentation Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kontrol Sistemi Eğitiminde Arduino Kullanımı Fatih Aydın, Ali Oluk
107 Oral Presentation Mikro Öğretim Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnanç ve Teknoloji Entegrasyon Algı Düzeylerine Etkisi Uğur Başarmak
273 Oral Presentation Mobil Destekli Öğretimin Öğrencilerin Yabancı Dil Kelime Öğrenimi Üzerindeki Etkisi Recep Çakır, Faruk Aygül, Mehmethan Kılıç, Caner Karaçaltı, Kemal Bilir
257 Oral Presentation Mobil Diyet Uygulamasının Nomofobi Üzerindeki Etkileri Sibel Barın Özkan, Nesrin Özdener, Serkan Telci
243 Oral Presentation Mobil Öğrenme Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üstündeki Etkisinin İncelenmesi Murat Ekici, Mukkaddes Erdem, Didem İnel Ekici
70 Oral Presentation Mobil Öğrenmenin K-12 Eğitiminde Kullanım Durumu Aslıhan İstanbullu
525 Oral Presentation Mobil Ölçme Sistemi Geliştirilmesi ve Kullanılabilirlik Analizinin Yapılması Melih Karasu, Jale İpek, Tarık Kışla
558 Oral Presentation Mobil Optik Okuma Teknolojisi ile Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarının İncelenmesi ve Eğitimsel Katkılarının Değerlendirilmesi Rıdvan Kağan Ağca
206 Oral Presentation Model Oluşturma Etkinliklerinde Bilişsel Araç Kullanımına Dair Öğrenci Görüşleri Polat Şendurur, Derya Akyol
256 Oral Presentation Modern Yüzyılın Yeni Olgusu Nomofobi ve Üniversite Öğrencileri Arasında Yaygınlık Nedenleri Sibel Barın Özkan, Nesrin Özdener
371 Oral Presentation Motivasyonun Problemli Çevrimiçi Oyun Oynamadaki Rolü Ferhan Şahin, Yusuf Levent Şahin
333 Oral Presentation Multimodality Effect And English As A Foreign Language (Efl) Listening Serkan Şendağ, Mustafa Caner, Nuray Gedik
80 Oral Presentation MYO Öğrencilerinin Kişisel Siber Güvenliği Sağlama Düzeylerinin İncelenmesi Osman Erol, Neşe Sevim, Vesile Gül Başer, Onur Sevli, Ayşe Ulutaş
259 Oral Presentation Nesnelerin İnterneti ve Eğitime Yansımaları Çelebi Uluyol, Sami Şahin, Şahin Gökçearslan
311 Oral Presentation Net Children Go Mobile (Ncgm) Projesi: Türkiye ile 7 Avrupa Ülkesinin Karşılaştırmalı Analizi Yiğit Emrah Turgut, Engin Kurşun
531 Oral Presentation New Technologies And New Literacies Raziye Demiralay
279 Oral Presentation Nomofobinin Yalnızlık, Sosyal Medya Kullanma Amaçları, Kalınan Yer ve Demografik Değişkenlerle İlişkisi Üzerine Bir İnceleme Ebru Öztürk, Suna Kaymak Özmen, Ahmet Özmen, Hüseyin Özçınar
103 Oral Presentation Novice Instructional Technologists' Id Development Process On Second Life Environment: A Problem Based Context Hatice Sancar Tokmak, Berrin Dogusoy
86 Oral Presentation Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (Ösym) Web Sitesi'nin Kullanılabilirliği Ebru Toklu, Erhan Şengel
47 Oral Presentation Öğrencilerin Öğrenme Sürecinde Öğretim Teknolojilerinin Kullanımına Ait Görüşlerinin Değerlendirilmesi Zekavet Kabasakal
14 Oral Presentation Öğrencilerin Bilgi Arama Süreçlerinin İncelenmesi Nihal Menzi Çetin, Buket Akkoyunlu
261 Oral Presentation Öğrencilerin Bireysel Farklılıkları ile Probleme Dayalı Asenkron Tartışma Sürecindeki Etkileşim Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Şerife Ak, Yalçın Özdemir, Yaşar Kuzucu
508 Oral Presentation Öğrencilerin E- Öğrenmeye Yönelik Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi: Ereğli Myo Örneği Turgay Erdemir, Sibel Barın Özkan
252 Oral Presentation Öğrencilerin İşbirliğine Dayalı Problem Çözme Yönteminin Uygulandığı Öğrenme Ortamına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Erhan Ünal, Hasan Çakır
506 Oral Presentation Öğrencilerin Matematik Okuryazarlığı Sorularını Çözüm Süreçlerinde Ortaya Çıkan Davranışların İncelenmesi Burcu Nur Baştürk Şahin, Murat Altun
458 Oral Presentation Öğrencilerin Video İzleme Örüntülerinin Zaman Serisi Grafikleri ile Analiz Edilmesi Gökhan Akçapınar, Alper Bayazıt
480 Oral Presentation Öğrenenlerin Başarısı Üzerinde Etkisi Olan Değişkenlerin ve Epistemolojik İnanç Değişkeninin Aracılık Rolünün İncelenmesi: Pısa 2015 Örneği Öznur Çakır Babayiğit, Fatma Gölpek Sarı, Muhittin Şahin, Halil Yurdugül
393 Oral Presentation Öğrenme Nesneleri Bülent Gürsel Emiroğlu
24 Oral Presentation Öğrenme Ortamlarında Sanal Gerçeklik: Risk İçeren Durumlarda Eğitsel Kullanılabilirlik Potansiyeli Seyfullah Gökoğlu, Mücahit Öztürk, Ünal Çakıroğlu
21 Oral Presentation Öğrenme Yönetim Sistemi Kabul Modeli Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması Zeliha Demir Kaymak, Özlem Canan Güngören, Mehmet Barış Horzum
140 Oral Presentation Öğretim Elemanı Görüşleriyle Çevrimiçi Senkron Derslere Katılımı Etkileyen Faktörler Mustafa Serhat Dündar
121 Oral Presentation Öğretim Elemanlarının Açık Ders Malzemelerini Bilme ve Kullanma Durumları Filiz Kalelioğlu, Hacer Türkoğlu
149 Oral Presentation Öğretim Tasarımı Dersinde Not Almanın Ders Başarısına Etkisinin İncelenmesi Bahar Baran
406 Oral Presentation Öğretim Teknoloğu İş İlanlarının İncelenmesi: Türkiye ve ABD Örneği Murat Meriçelli, Mertcan Ünal
12 Oral Presentation Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinin Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkisi Filiz Varol
463 Oral Presentation Öğretim Üyelerinin Sosyal Ağ Kullanmama Nedenleri: Bir Durum Çalışması Ömer Faruk İslim, Neşe Sevim Çırak
267 Oral Presentation Öğretmen Adaylarının 3 Boyutlu Yazıcılara Yönelik Tutumu Ölçeğinin Geliştirilmesi: Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi Melih Derya Gürer, Erkan Tekinarslan, İbrahim Kocaayak, Sertan Gönültaş
218 Oral Presentation Öğretmen Adaylarının Akıllı Telefon Kullanım Değerlendirilmesi Çetin Güler
85 Oral Presentation Öğretmen Adaylarının Akıllı Telefon Kullanım Durumlarının İncelenmesi Neşe Sevim Çırak, Vesile Gül Başer, Osman Erol, Onur Sevli, Ayşe Ulutaş
239 Oral Presentation Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi İsmail Çelik, Aslıhan Saban
310 Oral Presentation Öğretmen Adaylarının Ders Planlama ve Uygulamasının Öz-Yansıtıcı Araçlarla Desteklenmesi Yunis Şahinkayası, Hamide Şahinkayası, Halil Tüfekçi
345 Oral Presentation Öğretmen Adaylarının Dijital Bilgeliğe İlişkin Yeterlik Algılarını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması Mesut Türk, Işıl Kabakçı Yurdakul
441 Oral Presentation Öğretmen Adaylarının Dijital Öyküleme ve Videoscribe Programına İlişkin Görüşleri Erhan Şengel, Merve Gül Bilgin, Merve Tatlısu
387 Oral Presentation Öğretmen Adaylarının Dijital Yerlilik Algıları Canan Çolak, Nihal Dulkadir Yaman, Işıl Kabakçı Yurdakul
556 Oral Presentation Öğretmen Adaylarının Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri Ercan Akpınar, Osman Urhan
414 Oral Presentation Öğretmen Adaylarının Eğitimde Arttırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Yönelik Görüşleri Fırat Sarsar, Beril Ceylan, Onur Dönmez
423 Oral Presentation Öğretmen Adaylarının Eğitimde Bilgisayar Oyunlarının Kullanımına Yönelik Görüşleri Ayşegül Bakar-Çörez
339 Oral Presentation Öğretmen Adaylarının FeTeMM (STEM) Öğretimi Yönelimleri Ayten İlhan, Zeynep Ayvaz-Tuncel
507 Oral Presentation Öğretmen Adaylarının Fizik Formüllerinde Kullanılan İdealizasyonlara Yönelik Bilgileri Serap Kaya Şengören, Mert Büyükdede, Atakan Çoban
516 Oral Presentation Öğretmen Adaylarının Ödeve Yönelik Tutumları ile Akademik Özyeterlikleri Arasındaki İlişki Şemseddin Gündüz
344 Oral Presentation Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimleri: Bir Durum Çalışması Veysel Demirer, Onur Baş, Bektaş Mert Akkoç
355 Oral Presentation Öğretmen Adaylarının Pedagojik Formasyon Programlarının Niteliği Hakkında Görüşleri Semra Ertem, Rıdvan Kete
61 Oral Presentation Öğretmen Adaylarının Programlama Dilleri ve Kodlama Eğitimine Yönelik Görüşleri Ferhat Kadir Pala, Pınar Mıhcı Türker
71 Oral Presentation Öğretmen Adaylarının Robotik Tasarlama ve Programlama Sürecinde Akış ve Bilişsel Yük Düzeyleri Burak Şişman, Sevda Küçük, Selçuk Hünerli
72 Oral Presentation Öğretmen Adaylarının Robotik Tasarlamayı Öğrenme Süreçlerinin İncelenmesi Sevda Küçük, Burak Şişman
456 Oral Presentation Öğretmen Adaylarının Siber Aylaklık Profillerinin İncelenmesi Onur Dönmez, Fırat Sarsar, Beril Ceylan
67 Oral Presentation Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Etiği Hakkındaki Görüşleri Özge Mısırlı, Abdullah Kuzu
217 Oral Presentation Öğretmen Adaylarının Takım Çalışmalarında Takım İşlerliklerinin Değerlendirilmesi Çetin Güler, Meriç Boynukara
571 Oral Presentation Öğretmen Adaylarının Teknoloji Destekli Etkinliklerinde Kullandıkları Orkestrasyon Türlerindeki Didaktik Performansları Cenk Keşan, Yusuf Erkuş
470 Oral Presentation Öğretmen Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgileri ile Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Bilgi Paylaşma Davranışları Arasındaki İlişki Esma Aybike Bayır, Mehmet Fikret Gelibolu
171 Oral Presentation Öğretmen Adaylarının Zihinden İşlem Becerilerine Yönelik Akademik Başarılarının ve Görüşlerinin İncelenmesi Rüya Salar, Jale İpek
452 Oral Presentation Öğretmen Eğitiminde Yeni Teknolojiler: Öğretim Üyesi Görüşlerine Dayalı Bir İnceleme Serap Samsa Yetik, Halil İbrahim Akyüz, Salih Bardakcı
374 Oral Presentation Öğretmen Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi Ali Ünsal, Vahit Hüyük
240 Oral Presentation Öğretmenlerin Facebook Ortamının Eğitim Amaçlı Kullanılmasına İlişkin Görüşleri: Özdüzenleyici Öğrenme Tülin Haşlaman
48 Oral Presentation Öğretmenlerin Öğrenme Sürecinde Öğretim Teknolojilerinin Kullanımına Ait Görüşlerinin Değerlendirilmesi Zekavet Kabasakal
197 Oral Presentation Öğretmenlerin Teknoloji Kullanım Düzeyleri: Çorum İli Örneği Bayram Gökbulut
172 Oral Presentation Öğretmenlerin Zihinden İşlem Becerileri Hakkındaki Düşüncelerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi Rüya Salar, Jale İpek
219 Oral Presentation Okul Kültürü, Teknoloji Liderliği ve Destek Hizmetlerinin Teknoloji Entegrasyonu Üzerindeki Rolü Hasan Gürfidan, Mustafa Koç
196 Oral Presentation Okul Kültürünün Öğretmenlerin İş Doyum Düzeylerine Etkisi Cemal Hakan Dikmen
150 Oral Presentation Okul Öncesi İçin Bir Dijital Eğitsel Oyunun Analiz, Tasarım, Geliştirme, Uygulama ve Değerlendirme Çalışması Yavuz Samur
296 Oral Presentation Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Hakkındaki Görüşleri: Bir Durum Çalışması Ömer Faruk İslim, Bilal Özçakır, İlker Yakın
565 Oral Presentation Okul Öncesi Öğretmenlerinin Erken Çocukluk Eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanımları Sacide Güzin Mazman Akar, Sibel Yoleri
146 Oral Presentation Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hologramla Öğretime Bakışı Esra Keleş, Mustafa Serkan Abdüsselam, Ebru Turan Güntepe
258 Oral Presentation Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sosyal Medya Araçlarından “Facebook” u Eğitim Amaçlı Kullanımına Yönelik Tutumlarının Teknoloji Kabul Modeline Göre İncelenmesi Metin Yavuz, Serhat Bahadır Kert
22 Oral Presentation Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitiminde Dijital Hikaye Kullanımı Ömer Faruk İslim, Soner Yıldırım
368 Oral Presentation Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencilerinin Çevrimiçi Ortam Kavramına Yönelik Algıları Muhammet Berigel, Merve Yıldız
367 Oral Presentation Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencilerinin Eğitsel Sosyal Ağ ve Uzaktan Eğitim Platformuna İlişkin Görüşleri Merve Yıldız, Muhammet Berigel
229 Oral Presentation Okul Yöneticilerinin E-Öğrenmeye Yönelik Tutumları: İzmir İli Buca İlçesi Örneği Semiha Şahin, Tijen Akada
231 Oral Presentation Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servislerine Yönelik Mobil Rehberlik Takibi Uygulaması Nermin Ünal, Hakan Tekedere
362 Oral Presentation Okuryazarlık Kavramları Işığında Bilgisayar Okuryazarlık Kavramının Geçmişi ve Güncel Konumu Neslihan Yondemir Çalışkan, Esra Efendioğlu, Cennet Terzi, Polat Şendurur
263 Oral Presentation Online Eğitim Yazılımları Hakkındaki Öğretmen Görüşleri Esra Keleş, Şenay Aydın, Seçkin Bulak
562 Oral Presentation Online Sınavlarda Kopya Çekmeyi Engelleme ve Tespit Etme Yöntemlerinin Belirlenmesi: Bir Alanyazın Taraması Arif Cem Topuz, Selçuk Karaman
108 Oral Presentation Örnek Olay Tabanlı Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Üstbilişsel Strateji Kullanım Desteğinin Problem Çözme Süreçlerindeki Etkisi Sibel Barın Özkan, Yasemin Demiraslan Çevik
109 Oral Presentation Örnek Olay Tabanlı Çevrimiçi Öğrenme Sürecine İlişkin Öğrenci Görüşleri Sibel Barın Özkan, Yasemin Demiraslan Çevik
544 Oral Presentation Ortaöğretim “Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi” Öğretim Programının Kültür Aktarımı Açısından Önemi ve Çoklu Öğrenme Ortamlarında Uygulama Süreçleri İlyas Yazar, Sevtap Yazar
548 Oral Presentation Ortaöğretim Düzeyinde Bilgi-İşlemsel Düşünme Becerisinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Mustafa Sarıtepeci
6 Oral Presentation Ortaöğretimde Okutulan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Derslerine Öğretmen Yetiştirme Nurhayat Varol
407 Oral Presentation Ortaokul Düzeyinde Yazılım Geliştirme Öğretiminde Farklı Yazılımların Karşılaştırılması Hayati Çavuş, Çetin Güler
538 Oral Presentation Ortaokul Kademesinde Görev Yapan Öğretmenlerin, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (Teog) Sınavı Hakkındaki Görüşleri Ferhat Bahçeci, Cihad Kayalı
283 Oral Presentation Ortaokul Öğrencileri Yönelik Programlama(Kodlama) Öğretimi İçin Bir Çerçeve Ali Kürşat Erümit, Dilara Arzugül Aksoy, Güven Şahin, Ayşegül Aksoy, Ali İhsan Benzer
60 Oral Presentation Ortaokul Öğrencileri, Öğretmenleri ve Öğrenci Velilerinin Kodlamaya Yönelik Görüşleri Pınar Mıhcı Türker, Ferhat Kadir Pala
443 Oral Presentation Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Kodlama Yazılımı Geliştirilmesi ve Yazılıma Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi Ercan Akpınar, Zafer Erkan, Nur Şahin, Aslıhan Ürek, Yasemin Kahyaoğlu Erdoğmuş
300 Oral Presentation Ortaokul Öğrencilerinin Blog Kullanımına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz, Ahmet Emre Kılıç
97 Oral Presentation Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Yerli Olma Durumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Lale Toraman, Ertuğrul Usta
457 Oral Presentation Ortaokul Öğrencilerinin Kodlama Eğitimine Yönelik Görüşleri Mustafa Sırakaya, Didem Alsancak Sırakaya
403 Oral Presentation Ortaokul Öğrencilerinin Kodlama Eğitimine Yönelik Taleplerinin Veli ve Öğrenci Bağlamında İncelenmesi A. Mevhibe Coşar, Sakine Öngöz, Yasemin Karal, Dilara Arzugül Aksoy, Gülşen Özçamkan Ayaz
167 Oral Presentation Ortaokul Öğrencilerinin Oynadıkları Çevrimiçi Oyunlarla İlgili Aile Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi Arzu Deveci Topal, Aynur Kolburan Geçer, Büşra Diktaş, Sibel Güler Aran, Tansu Güler, Halil İbrahim Boran, Eda Uzunlar
99 Oral Presentation Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorba Olma Durumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Lale Toraman, Ertuğrul Usta
133 Oral Presentation Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Mühendislik Kavramına Yönelik Öz Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi Nihan Arslan Namlı, Ozan Şenkal
54 Oral Presentation Ortaokul Öğrencilerinin Web Destekli Öğretime İlişkin Öz-Yeterliklerini Belirlenmesi Esra Açıkgül Fırat, Alaattin Bahşi
38 Oral Presentation Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Muhalefet Davranışlarına İlişkin Görüşleri: İzmir İli Buca Merkez İlçesi Örneği Tijen Akada, Kadir Beycioğlu
32 Oral Presentation Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin İnternette Yönelik Eleştirel Okuryazarlık Düzeyleri Zülkif Eser Sabırlı, Ahmet Naci Çoklar
154 Oral Presentation Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Ali Oluk, Feda Öner, Recep Çakır
282 Oral Presentation Otizmli Bireylerin Zeka Türlerine Göre Çevresiyle Uyumuna ve Bilişsel Gelişimlerine Yardımcı Mobil Araç: Otimobil Vasif Nabiyev, Ali Kürşat Erümit, Büşra Özdemir, Volkan Akkaya
59 Oral Presentation Oyun, Oyun Tabanlı Öğrenme ve Oyunlaştırma Melih Engin, Fatih Demirci, Ahmet Arslan
63 Oral Presentation Oyunlaştırma ile Değerler Eğitimine Olan İlgiyi Arttırma: Bir Eylem Araştırması Erhan Kutlucan, Recep Çakır, Büşra Çalışıcı, Yılmaz Öztürk
491 Oral Presentation Oyunlaştırmanın Motivasyona Etkisi Can Meşe
284 Oral Presentation Oyunlaştırsak Mı Oyunlaştırmasak Mı? Öğretmen, Öğrenci, Veli Ne Diyor? Yasemin Mert, Yavuz Samur
494 Oral Presentation Öz Bakım Becerileri Eğitiminde Bilişim Teknolojileri Kullanımına İlişkin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Görüşleri: Kilis İli Örneği Yunus Şahinkayası, Hasan Güler
413 Oral Presentation Öz Belirleme Kuramı Perspektifinden Okul Dışı Öğrenme Amaçlı Bit Kullanımı Mehmet Fatih Yiğit, Şeyma Çağlar Özhan, Muhittin Şahin, Halil Yurdugül
189 Oral Presentation Öz-Düzenleyici Öğrenme Becerilerinin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisi Şirin Nur Kaptanoğlu, Bahar Baran
320 Oral Presentation Özel Eğitim Öğretmenlerinin Disgrafi Yaşayan Öğrenciler İçin Geliştirilen Mobil Yazma Uygulaması Hakkındaki Görüşleri Sinan Hopcan, Tuğba Tokel
28 Oral Presentation Özel Eğitim Öğretmenlerinin Teknopedagojik Eğitim Yeterlilikleri ile Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin İncelenmesi Sabiha Yeni
236 Oral Presentation Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Tasarlanan Gelişim İzleme ve Raporlama Sisteminin Kullanılabilirliği Tayfun Akın, Yasemin Koçak Usluel
434 Oral Presentation Özetleme Stratejilerinin Kullanımının Bilişsel Görev Analizi ile İncelenmesi Esra Telli
255 Oral Presentation Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Bilgisayarca Düşünme Becerilerinin İncelenmesi Çelebi Uluyol, Sami Şahin
324 Oral Presentation Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Beklentileri ile Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi Fatih Balaman, Mehmet Fikret Gelibolu
430 Oral Presentation Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun (Fomo) Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Beril Ceylan, Onur Dönmez, Fırat Sarsar
325 Oral Presentation Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Teknoloji Kullanım Düzeyleri ile Öğretmenliği Tercih Nedenlerinin İncelenmesi Mehmet Fikret Gelibolu, Fatih Balaman
79 Oral Presentation Perceptions Of Pre-Service Teachers Of Designing And Developing Their Own Games: The Case Of App Inventor 2 Merve Güleroğlu, Göknur Kaplan, Berkan Çelik
17 Oral Presentation PISA 2015 SONUÇLARININ FİNLANDİYA’DA BİT KULLANIMI ve ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Serpil Yalçınalp, Ümmühan Avcı
482 Oral Presentation Piyano Eğitimi İçin Haptik Eldiven Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma Ferhat Kadir Pala, Pınar Mıhcı Türker
567 Oral Presentation Plastik Sanatlar Eğitiminde Eğitim Teknolojisi Mücahit Bora
404 Oral Presentation Portfolyo Değerlendirmenin Öğrencilerin Başarı ve Tutumlarına Etkisi Leyla Usengul, Oguzhan Ozdemır
211 Oral Presentation Problemli Dijital, Siber Davranışlar ve Baş Etme Stratejileri Derya Orhan Göksün
15 Oral Presentation Programlama Dili Öğretiminde İşbirlikli Yaratıcı Problem Çözme Modeli : Bir Durum Çalışması Hayrünnisa Ergin, Jale İpek
424 Oral Presentation Programlama İçin Öğretim Tasarımı(Öt) Modeli Uygulama(Ddd-E Multimedya Modeli) Zafer Güney, İsmail İpek
447 Oral Presentation Programlama Öğretimi ile İlgili Tezlerin Çeşitli Parametrelere Göre İncelenmesi (Türkiye Örneği) Murat Meriçelli
382 Oral Presentation Programlama Temelleri Dersinin Ters Yüz Sınıf Modeli ile İşlenmesine Yönelik Öğrenci Görüşleri Eren Erensayın, Çetin Güler, Hayati Çavuş
77 Oral Presentation Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı: Sistem Analizi ve Tasarımı Dersi Örneği Ahmet Akkaya, Mustafa Tuncay Sarıtaş
41 Oral Presentation Pros And Cons Of Using Whatsapp Platform İn Education Serkan Celik, Aygül Kartal
96 Oral Presentation Qr Kod ile Akran Değerlendirme Sisteminin (Deger-Qr) Geliştirilmesi ve Kullanımı Hakkındaki Öğrenci Görüşlerin İncelenmesi Veysel Çoşğun, Mertcan Dinler
394 Oral Presentation Quantitative Investigation Of Scientific Process Skills With Mobile Telephones On The Rate Of Reaction Experiment Suat Turkoguz, Gül Ünal Çoban, Ercan Akpınar
514 Oral Presentation Review Of Studies On Mobile And Ubiquitous Learning İn Selected Journals From 2011 To 2016 Hamide Şahinkayası, M. Mustafa Tat, Merve Türen, Ceren Bayrakdar, Nur Gizem Açıl, Serhat Sönmez, Halil Tüfekçi
175 Oral Presentation Sanal Dünya Risk Algısı Ölçeğinin (SDRAÖ) Ortaokul Düzeyine Uyarlanması Veysel Bilal Arslankara, Ertuğrul Usta
505 Oral Presentation Sanal Gerçeklik Teknolojisi ile Hazırlanmış Bir Algoritma Öğrenme Uygulamasının Kullanılabilirliğine Yönelik Öğrenci Görüşleri Dilek Demir, Hakan Cevahir, Muzaffer Özdemir
101 Oral Presentation Sanal ve Gerçek Müze Gezilerine Yönelik Öğrenci Deneyimleri Zeynep Tatlı, Derya Altınışık, Hasan Şen
114 Oral Presentation Science Education Teacher Candidates' Decision Of Educational Simulations Integration To Instruction Hatice Sancar Tokmak
361 Oral Presentation Scratch Öğreniminin Öğretmen Adaylarının Programlama Konusunda Fikir ve Tutumlarına Etkisi Melike Akçelik, Kürşat Arslan
213 Oral Presentation Senaryo Temelli Etkileşimli Videolara Yönelik Öğrenci Deneyimleri (The Experiences of the Students about Scenario-Based Interactive Videos) Elif Taşlıbeyaz, Ayhan Koç, Vehbi Aytekin Sanalan, Önder Yıldırım, Recep Öz, Murat Tolga Kayalar
488 Oral Presentation Servis Yönelimli Mimari Tabanlı Üniversite Bilgi Sistemi Hacı Ali Canlı, Necaattin Barışçı
503 Oral Presentation Siber Zorbalık (Cyber Bully) Mağdurlarının Karşılaştıkları Problemlerin Nitel Olarak İncelenmesi Edagül Çiçek, Yulet Günay, Yunus Yüngül
49 Oral Presentation Simülasyon ve Bulut Teknolojilerinin Tasarım Eğitimine Katkıları Selçuk Keçel, Utku Kocaman
543 Oral Presentation Sistem Tabanlı Teknoloji Rehberlik Modeli Bağlamında Ortaokul Öğretmenlerinin Eğitimde Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Görüşleri Fırat Sarsar, Ömer Şimşek
561 Oral Presentation Sınıf Eğitimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilim Düzeyleri ile Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Görüşleri Hadiye Küçükkaragöz
185 Oral Presentation Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dijital Teknolojiye Yönelik Tutumları ve Dijital Vatandaşlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Serdar Çiftci, Soner Aladağ
313 Oral Presentation Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitsel Videoların Geliştirilmesi ve Kullanımına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Erkan Çalışkan
455 Oral Presentation Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknopedagojik Alan Bilgisi Yeterlilikleri ile Teknoloji Kullanım Niyetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Yunus Yüngül, Feride Karaca
358 Oral Presentation Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Sanal Öğrenme Topluluklarının Uygulama Topluluğu Bağlamında İncelenmesi Ayşe Bağrıacık Yılmaz, Eyüp Yılmaz, Serçin Karataş
550 Oral Presentation Sınıf Öğretmenlerinin Temel Matematik ve Matematik Öğretimi Derslerinin Okul Matematiğine Yansımaları Aysun Nüket Elçi, Semiha Kula Ünver
549 Oral Presentation Sınıf Öğretmenliği Programında Matematik Eğitimi Alanında Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin İncelenmesi Aysun Nüket Elçi, Semiha Kula Ünver
145 Oral Presentation Sınıf Yönetimi Disiplin Modellerinin Öğretiminde Karekod Uygulaması Necla Dönmez Usta, Ebru Turan Güntepe
408 Oral Presentation Sosyal Ağ Destekli Mikroöğretim Uygulamalarının Öğretmen Öz-Yeterliklerine Etkisi Özge Kelleci, Taibe Kulaksız, Ferhat Kadir Pala
87 Oral Presentation Sosyal Ağ Kullanıcılarının İnternete Yönelik Eleştirel Okuryazarlık Düzeyleri Zülkif Eser Sabırlı, Ahmet Naci Çoklar
363 Oral Presentation Sosyal Ağ Yoksunluğu Deneyimi Yaşayan Öğretmen Adaylarının Bu Sürece İlişkin Görüşleri İbrahim Gökdaş
545 Oral Presentation Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanılmasını 2006-2016 Yılları Arasında Ele Alan Araştırmaların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Oguzhan Ozdemir, Gamze Dogan
566 Oral Presentation Sosyal Dışlanmanın, İnternet Bağımlılığı Üzerindeki Etkisi Hafize Keser, Levent Çetinkaya
478 Oral Presentation Sosyo-Kültürel Özellikler Bağlamında Eğitim: Diyarbakır/Sur Örneği Buket Taşkın, Hakan Tüzün
247 Oral Presentation Sosyoloji Öğretiminde Teknoloji Kullanımı: Potansiyeller ve Zorluklar Meryem Ayşegül Kozak Çakır
501 Oral Presentation Students' Perceptions Of Psycho-Social Properties İn A Blended Synchronous Learning Environments: A Comperative Study G. Alev Özkök, Scott Walker, Hidayet Tütüncü
215 Oral Presentation Tasarım Bölümü Öğrencilerinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılımlarına Yönelik Eğilimleri Sevil Yılmaz Aykul, Dursun Aykul, Osman Erol
214 Oral Presentation Tasarım Bölümü Öğrencilerinin Marka Yaratmaya Yönelik Eğilimleri Sevil Yılmaz Aykul, Dursun Aykul, Osman Erol
405 Oral Presentation Tasarlanan Sanal Gerçeklik Uygulaması Hakkında Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Görüşleri Mustafa Murat İnceoğlu, Mehmet Can Güler
466 Oral Presentation Teacher Candidates' Pedagogical Content Knowledge For Computer Programming Hüseyin Özçınar, Esra Yecan
305 Oral Presentation Teacher Related Challenges in Coding Education Ali Battal, Abdülmenaf Gül, Zafer Kadırhan
357 Oral Presentation Teknoloji Koçluğu Özyeterliğinin Ölçülmesinde Kullanılacak Bir Ölçme Aracı Mehmet Şahin Solak, Abdullah Kuzu
335 Oral Presentation Ters Yüz Sınıf Modelinde Öğrenme Stratejileri: Bir Gözden Geçirme Çalışması Emine Cabı, Huriye Tülek
129 Oral Presentation Ters-Yüz Sınıf Stratejisi: Öğretmen Adaylarının Deneyimleri Polat Şendurur
359 Oral Presentation Tersyüz Sınıf Modelinin Problem Çözme Becerisine Etkisi: Önlisans Örneği Didem Alsancak Sırakaya, Mustafa Sırakaya
37 Oral Presentation The Effects Of Pair-Programming On Performance In A Game Programming Course Zülfü Genç, Göknur Kaplan Akıllı
523 Oral Presentation The Ethical And Privacy Issues Related To Programming Education Data Birol Çiloğlugil, Mustafa İnceoğlu
27 Oral Presentation The Examination Of Digital Citizenship Levels Of Ceıt Students Mücahit Öztürk, Seyfullah Gökoğlu, Ünal Çakıroğlu
132 Oral Presentation The Influence Of Digital Storytelling Teaching Materials On The Students Awareness Towards Cyberbullying Nihan Arslan Namlı, Ozan Şenkal
532 Oral Presentation The Investigation Of Primary School Teachers' Views About The Coding Course Raziye Demiralay
104 Oral Presentation The Usability Study Of Optical Head Tracking System Hatice Sancar Tokmak, Kursat Cagiltay
572 Oral Presentation Tıp Eğitiminde Moodle Kullanımı: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği Yusuf Yılmaz
541 Oral Presentation Tıp Eğitiminde Sanal ve Mobil Öğrenme Ortamları Kadir Demir, Ozan Karaca
147 Oral Presentation Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Çevrimiçi Hazırbulunuşluk Düzeyleri Özlem Coşkun, Vildan Özeke, İrem Budakoğlu
399 Oral Presentation Trabzon İlindeki 4-8. Sınıf Öğrencilerinin Teknoloji Kullanım Durumları Lokman Şılbır, Murat Atasoy, Adil Yıldız, Çiğdem Usta, Muharrem Aydın, Gülbahar Merve Çakmak Şılbır
365 Oral Presentation Türkiye'de Programlama Öğretimine Yönelik Yapılan Lisansüstü Tezlerinin İncelenmesi Mithat Elçiçek, Hüsamettin Erdemci, Hasan Karal
460 Oral Presentation Türkiye'de Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Konusuna Yönelik Lisansüstü Tezlerinin Bibliyometrik İncelemesi Haydar Yalçın, Talih Öztürk, Kemal Yayla
528 Oral Presentation Türkiye'de Uzaktan Öğreticilere Yönelik Yapılan Tezlere Bir Bakış: Bir İçerik Analizi Çalışması Merve Aydın, Muharrem Aydın, Selçuk Karaman
347 Oral Presentation Türkiye'de Yabancı Dil Eğitiminde Teknoloji Kullanım ile İlgili Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması Hüsamettin Erdemci, Mithat Elçiçek, Hasan Karal
390 Oral Presentation Türkiye'deki Programlama Öğretiminin Programlama Bilgisinin Temelini Oluşturan Bileşenlere Göre İncelenmesi Alper Burmabıyık, Yusuf Levent Şahin
165 Oral Presentation Üç-Boyutlu Çok-Kullanıcılı Sanal Ortamların Tasarım Aracı Olarak Kullanımı: Opensim Örneği Dilek Doğan, Hakan Tüzün
420 Oral Presentation Ulusal Akademik Dergilerde Yer Alan Harmanlanmış Öğrenme Çalışmalarındaki Eğilimler: Literatür Taraması Turgay Erdemir, Hasan Çoruk
509 Oral Presentation Ulusal Akademik Dergilerde Yer Alan Mobil Öğrenme Çalışmalardaki Eğilimler: Literatür Taraması Turgay Erdemir, Sibel Barın Özkan
65 Oral Presentation Understanding Teachers' Intention To Use Ict: What Technology Acceptance Model Tells Us İsmail Çelik, Selçuk Doğan, Selahattin Alan
221 Oral Presentation Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı, Siberaylaklık, Stres ve Sosyal Desteğe Yönelik Bir Yol Analizi Şahin Gökçearslan, Çelebi Uluyol, Sami Şahin
161 Oral Presentation Üniversite Öğrencilerinde Sanal Mağdurluğun Cinsiyete ve Günlük Sosyal Medya Kullanım Düzeylerine Göre Değişimi Kağan Kırcaburun, Muhammed Bahtiyar
250 Oral Presentation Üniversite Öğrencilerinin Bakış Açısıyla Sosyal Ağlarda Öğretim Elemanı – Öğrenci Etkileşimini Etkileyen Temel Faktörler Zeynep Turan, Levent Durdu, Yüksel Göktaş
348 Oral Presentation Üniversite Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıklarının İncelenmesi: İzmir İli Örneği Hacı Ali Kızıldağ, Kürşat Arslan
228 Oral Presentation Üniversite Öğrencilerinin Ders Esnasında Cep Telefonu Kullanarak İletişimi Devam Ettirme Davranışları Melike Kavuk-Kalender, Feza Orhan
307 Oral Presentation Üniversite Öğrencilerinin Dijital Vatandaşlık Düzeyi ve Bilgi Güvenliği Farkındalığının İncelenmesi Ahmet Tekin, Filiz Varol, Ebru Polat
278 Oral Presentation Üniversite Öğrencilerinin Kendilerini Test Etme Sistemine Yönelik Kullanılabilirlik Algılarının Belirlenmesi Fatma Bayrak, Halil Yurdugül
223 Oral Presentation Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanım Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Ahmet Murat Uzun
306 Oral Presentation Üniversite Öğrencilerinin Programlamaya İlişkin Öz Yeterlik Algısı ve Özdüzenleyici Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ahmet Tekin, Ebru Polat
162 Oral Presentation Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Durumlarının Cinsiyet ve Yaşa Göre Değişimi Kağan Kırcaburun, Muhammed Bahtiyar
46 Oral Presentation Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri: Açıköğretim Uygulamaları Gözde Sezen-Gültekin, Merve Savaşçı, Nazire Burçin Hamutoğlu
469 Oral Presentation Üniversitelerin Web Sitelerinin Kullanılabilirlik Açısından İncelenmesi Şemseddin Gündüz
44 Oral Presentation Ürün Tasarımı Eğitiminde Akış Simülasyonlarının Ürün Karar Sürecine Etkileri Selçuk Keçel
123 Oral Presentation Usability Study Of Udemy Online Learning Platform Gamze Kayabaşı, Ekmel Çetin, Ebru Solmaz
446 Oral Presentation Uzaktan Eğitim Derslerine Öğrenci Katılımı Üzerine Bir Çalışma Yasemin Bertiz
35 Oral Presentation Uzaktan Eğitim İçin Bir Mobil Oyunlaştırma Ortamı Tasarlanması ve Uygulanması Feray Uğur Erdoğmuş
396 Oral Presentation Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Çoklu Ortam Bileşenleri ile Desteklenen E-Kitaplara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Melike Aydemir, Serkan Yıldırım, Embiya Çelik
274 Oral Presentation Uzaktan Eğitimde Ders Veren Öğretim Elemanlarının Bireysel Yenilikçi Özelliklerinin İncelenmesi Recep Çakır, Caner Karaçaltı, Mehmethan Kılıç, Kemal Bilir
490 Oral Presentation Uzaktan Eğitimde Öğrenci Destek Hizmetleri Gürhan Durak, Serkan Çankaya, Eyup Yünkül, Zeynel Abidin Mısırlı
76 Oral Presentation Uzaktan Eğitimde Öğrencinin Öğretim Ortamına Uzaklık Algısının Ders İçeriğinden Bağımsız Dönütlerle Etkilenmesi Hamdi Erkunt, Oğuz Onat
402 Oral Presentation Uzaktan Eğitimle Ders Alan Öğrencilerin E-Öğrenme Hazır Bulunuşluğunun İncelenmesi: Mustafa Kemal Üniversitesi Örneği Hamide Şahinkayası, Yunis Şahinkayası, M. Mustafa Tat
527 Oral Presentation Uzaktan Öğretici Yeterlilik Boyutlarının Belirlenmesi Merve Aydın, Ali Kürşat Erümit
495 Oral Presentation Uzaktan Öğreticilikte Değişim Ajanlığı: Öğretim Üyelerinin Rolleri ve İlgili Faktörler Alp Eren Yuce, Meva Bayrak, Selcuk Karaman
377 Oral Presentation Uzaktan Öğretim İçin Yeni Bir E-Stüdyo Tasarımı ve Altyapı Modeli Mehmet Albayrak, Pınar Koç
327 Oral Presentation Uzmanların Gözünden Öğretim Teknolojisi Alanının Tanımlanmasına ve Geleceğine İlişkin Bir Değerlendirme Mustafa Tepgeç, Beyza Uçar, Yasemin Demiraslan Çevik
428 Oral Presentation Vatandaşlar İçin Dijital Yeterlikler Çerçevesi: Digcomp2.0'dan Digcomp2.1'e Geçiş Eda Bakır, Hakan İslamoğlu, İlknur Reisoğlu, Ömer Faruk Ursavaş
445 Oral Presentation Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Dersi İçin Geliştirilen Bir Mobil Öğrenme Uygulamasının Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarısı Üzerinde Etkisi Deniz Mertkan Gezgin, Emre Çakır
524 Oral Presentation Veritabanı Yönetim Sistemleri Dersinin Öğretiminde Adventure Works Veritabanı Kullanımı Mutlu Tahsin Üstündağ, Akça Okan Yüksel, Volkan Kukul
350 Oral Presentation Video Tabanlı Sosyal Medya Kullanımında Etkileşim Boyutlarının Değerlendirilmesi Barış Mercimek, Ulaş İlic
391 Oral Presentation Web Macerası Uygulamasının Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Motivasyonlarına Etkisi Turgay Erdemir, Serçin Karataş
568 Oral Presentation What are the Virtues and Challenges of Wearable Technology Use in Education? Elif Buğra Kuzu Demir, Kadir Demir, Hatice Ferhan Odabaşı
183 Oral Presentation YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YOUTUBE İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Şirin Nur Kaptanoğlu, Veysel Jiyan Tekalp, Bahar Baran
533 Oral Presentation Yazma Eğitiminde Kavram Haritası Kullanımının Yazma Becerisinin Gelişimine Etkisi Neşet Mutlu, Mehmet Alperen Mertaş, Mahmut Akkuş, Sinan Ziya
435 Oral Presentation Yeni Nesil Ebeveynler, Yeni Nesil Bireyler ve Yeni Nesil Teknolojiler Hatice Gökçe Bilgiç
421 Oral Presentation Yetkin Kullanıcı Düzeyinde Avrupa Birliği Dijital Yeterlikler Ölçme Aracının Faktör Yapısının İncelenmesi Eda Bakır, Hakan İslamoğlu, İlknur Reisoğlu, Ömer Faruk Ursavaş
379 Oral Presentation Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin İnternet Teknolojilerinin Etik Kullanım Düzeylerinin İncelenmesi Adem Özdemir, Emin İbili
190 Oral Presentation Yükseköğretimde E-Öğrenme: 30 Yıl Sonra Neredeyiz? Müge Adnan, Soner Yıldırım
160 Oral Presentation Yüz Yüze Verilen Bir Hizmet İçi Eğitimin Uzaktan Eğitim Formatına Dönüştürülmesi: İş Sağlığı ve Güvenliği Örneği Şeyma Çağlar Özhan, Beyza Uçar, Nilgün Keçel, Özkan Özbay, Meryem Fulya Görhan, Hakan Tüzün
173 Oral Presentation Yüz Yüze Yürütülen Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Teknoloji Destekli Çözüm Önerileri İrem Budakoğlu, Vildan Özeke, Özlem Coşkun, Yavuz Selim Kıyak
535 Oral Presentation Zihinsel Engelli Öğrencilerin Eğitimi İçin Geliştirilen Hareket Tabanlı Eğitsel Oyunların Doğal Kullanıcı Arayüz Tasarım İlkelerine Göre İncelenmesi Mehmet Özkaya, Sami Şahin