5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

3B Yazıcılar ile Eğitsel Materyal Tasarımı ve Üretimi

Memet Üçgül

[email protected], Kırıkkale Üniversitesi

Figen Durkaya

[email protected], Kırıkkale Üniversitesi

Fatih İlhan

[email protected], Kırıkkale Üniversitesi

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen eğitim fakülteleri lisans programları incelendiğinde hemen hemen tüm bölümlere “Materyal Geliştirme” veya “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme” derslerinin zorunlu ders olarak tanımlandığı görülmektedir. Özellikle Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi ile YÖK öğretmenlerin “öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller” geliştirebilme becerisinin kazandırılmasını hedeflemektedir. 3 boyutlu (3B) yazıcılar henüz yaygın bir şekilde işyerlerinde, okullarda ve evlerde kullanılmasa da yakın bir gelecekte, kişisel bilgisayarlar kadar yaygınlaşacağı öngörülmektedir. Bu çalışmanın amacı, 3B yazıcı teknolojisini kullanarak, öğretmen adaylarına kendi eğitim materyallerini üç boyutlu tasarım programları ile tasarlayıp, 3B yazıcılar ile üretebilmelerine olanak sağlamaktır. Ayrıca, 3B yazıcıların eğitsel materyal üretiminde kullanım potansiyellerini ve karşılaşılan problemlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi son sınıfta okumakta olan 46 öğretmen adayına, bir seçmeli ders kapsamında, 3B Tasarım programı ve 3B yazıcı kullanımı anlatılmıştır. Dersin final projesi olarak, öğretmen adaylarından ortaöğretim programında yer alan herhangi bir konu için 3B yazıcı ile bir eğitim materyali geliştirmeleri istenmiştir. Dönem sonunda öğretmen adaylarının, kazandıkları beceriler ve derse yönelik görüş ve önerileri, çevrimiçi çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizi devam etmekte olup, sonuçlar sempozyum esnasında sunulacaktır. (Bu çalışma Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından desteklenmektedir. Proje no: 2017/37).

Keywords

3B yazıcı, eğitsel materyal, tasarım, üretim