5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Acemi Kullanıcılara Yönelik Bir Öğrenme Yönetim Sistemi Geliştirilmesi ve Sistemin Bileşenleri

Hasan Çakır

[email protected], Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara

Şeyhmus Aydoğdu

[email protected], Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Nevşehir

Öğrenme yönetim sistemleri, uzaktan eğitimde öğrencilerin öğrenme etkinliklerini gerçekleştirmeleri amacıyla kullanılan sistemlerdir. Ancak öğrenme yönetim sistemlerinin gerek ana makinalara kurulumu, işletmesi ve içerik geliştirilmesi uzmanlık isteyen alanlardır. Mesleki gelişim için öğrenme yönetim sistemi kullanmak isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler veya kar amacı gütmeyen küçük ve orta büyüklükteki vakıf ve organizasyonlar için bu sistemleri kurmak ve işletmek için yeterli parasal ve insan kaynağı bulamamaktadır. Bu çalışmada acemi kullanıcılara yönelik geliştirilen öğrenme yönetim sisteminin geliştirme süreci ele alınmış ve sistemin bileşenleri açıklanmıştır. Sistem Türkiye Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) tarafından yapılan zihinsel engelli bireylerle çalışan öğretmenler ve diğer profesyoneller için müfredat geliştirme AB projesi kapsamında mesleki gelişim kurslarının uzaktan verilmesi için geliştirilmiştir. Vakıf bünyesinde bir öğrenme yönetim sistemini işletecek ve içerik geliştirecek personel olmadığından ortalama bir bilgisayar kullanıcısının yönetebileceği, içerik ve sınav sorusu ekleyebileceği bir öğrenme yönetim sistemi özel olarak geliştirilmiştir.  Geliştirilen öğrenme yönetim sisteminde öğrenci, öğretmen, süper kullanıcı ve admin olmak üzere dört tip kullanıcı bulunmaktadır. Öğrenci tipindeki kullanıcılar sistemdeki kurslara katılabilir, onaylanan kurs içeriklerini görüntüleyebilir ve arasınav ve son sınavlara giriş yapabilirler. Öğretmen tipindeki bir kullanıcı kurs içeriklerini görüntüleyebilir, düzenleyebilir, arasınavlar ve son sınavlar oluşturulabilir ve oluşturulan sınavlara sorular ekleyebilir. Süper kullanıcı tipindeki bir kullanıcı öğretmen yetkilerine ek olarak kullanıcı yönetimini gerçekleştirebilir, kullanıcıların gezinme raporlarını görüntüleyebilir ve sistemden başarı sertifikası oluşturabilir. Yönetici tipinde bir kullanıcı süper kullanıcı tipindeki yetkilere ek olarak sistemdeki modüllerin aktif-pasif edilmesine yönelik işlemleri gerçekleştirmektedir. Geliştirilen öğrenme yönetim sistemi aynı zamanda sistemde kullanılan içeriklerin geliştirilmesine olanak sağladığından kendi içerisinde bir içerik yönetim sistemi içermektedir.

Keywords

öğrenme yönetim sistemleri, içerik yönetim sistemi