5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Açık ve Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Çevrimiçi Deneme Sınavlarına Yönelik Görüşleri

Embiya Çelik

[email protected], Atatürk Üniversitesi

Serkan Yıldırım

[email protected], Atatürk üniversitesi

Gürkan Yıldırım

[email protected], Bayburt Üniversitesi

Bu çalışmanın amacı açık ve uzaktan eğitim gören kişilerin ders içerikleri ile olan etkileşimlerini artırmak için yapılan etkinliklerden biri olan çevrimiçi deneme sınavlarına yönelik görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak tasarlanan çalışmada; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi programlarında bahar dönemi açılan 202 dersten birçok programda ortak olarak okutulan ve en fazla öğrencinin kayıtlı olduğu ilk 10 ders için üçer adet deneme sınavları hazırlanmıştır. Her biri yirmi sorudan oluşan toplam 30 deneme sınavı belirlenen iki haftalık süre içerisinde öğrenci yönetim sistemi üzerinden öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Deneme sınavlarına toplam 24 programdan 4424 kişi katılmıştır. Sınava katılan öğrencilere her sınavdan sonra beş açık uçlu sorudan oluşan memnuniyet anketi uygulanmıştır. Veriler ankete katılan 383 öğrenciden toplanmış ve analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucu; öğrencilerin % 93 lük bölümü yapılan deneme sınavlarından memnun olduklarını ve faydalı bulduklarını belirtmişlerdir. Belirtilen faydalar arasında; sınavlara iyi bir hazırlık olduğunu, kendilerini test ederek öğrenme seviyelerini belirlediklerini, eksikliklerini görüp ders içeriklerini tekrar gözden geçirebildiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca deneme sınavlarının diğer dersler için de hazırlanmasını talep etmişlerdir. Buna rağmen bazı soruların hatalı ya da cevap anahtarı hatası olduğu bazı sorularında içerikten bağımsız sorulduğunu belirterek böyle olumsuz durumlarda da tekrar ders içeriklerine göz attıklarını belirtmişlerdir.

Keywords

açık ve uzaktan eğitim, uzaktan eğitimde etkileşim, öğrenci-içerik etkileşimi