5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Afetlerde Psikolojik Desteğe Yönelik Çevrim İçi Eğitim Sistemi Arayüzünün Ön Ürün Değerlendirmesi

Zahide Yıldırım

[email protected], Middle East Technical University

Özgür Erdur-Baker

[email protected], Middle East Technical University

Gamze Türkmen

[email protected], Middle East Technical University

Amine Hatun Ataş

[email protected], Middle East Technical University

Dilara Özel

[email protected], Middle East Technical University

Afetlerde psikolojik desteğe yönelik çevrim içi eğitim sistemi geliştirme sürecinde, süreç içi değerlendirmeler önem arz etmektedir. Bunlardan birisi olan ön ürün değerlendirme, sistemin teknik alt yapısının kurulmasına eş zamanlı olarak gerçekleştirilmekte ve tasarlanan arayüzün kullanılabilirliğinin hızlı bir şekilde değerlendirilmesini ve ekonomik olarak ilerleyebilmesini sağlamaktadır.  Bu çalışma, engelli ve engelsiz bireyler için kullanıcı dostu arayüz tasarlamak amacıyla yapılmıştır. Sistem arayüzleri Balsamiq Mockups telkafes (wireframing) aracı kullanılarak yapılmış ve kullanılabilirlik değerlendirmeleri tasarlanan ekran çıktıları kullanılarak yapılmıştır. Nielsen (2000), kullanılabilirlik testi için beş kişinin yeterli olduğunu ve mümkün olduğunca çok sayıda küçük ölçekte testlerin yapılması gerektiğini belirtmiştir. Bu doğrultuda bu çalışmaya altısı psikolojik danışman (veya önceden psikolojik danışmanlık tecrübesi bulunan araştırma görevlisi) ve öğretim tasarımı altyapısına sahip iki araştırma görevlisi olmak üzere toplam sekiz kişi (iki erkek, altı kadın) katılmıştır. Katılımcılara ekran çıktıları üzerinde gerçekleştirmeleri için 15 görev verilmiş ve takibinde geliştirilen çevrim içi sistemin genel arayüzünün, modül içeriği sayfalarının ve sisteme gömülecek çoklu ortam öğelerinin nasıl olması gerektiği hususlarında kullanıcıların görüş ve önerilerini almak amacıyla bireysel görüşmeler yapılmıştır. Ek olarak, katılımcılardan, Nielsen’in (1994) keşifsel yaklaşımı dikkate alınarak hazırlanmış kullanılabilirlik değerlendirme formunu kullanarak sistem arayüz tasarımını değerlendirmeleri istenmiştir. Değerlendirme sürecinde toplanan veriler çözümlenmiş ve kullanılabilirlik sorunları belirlenerek çözüm önerileri getirilmiştir.

Keywords

afetlerde psikolojik destek, çevrim içi eğitim sistemi, kullanışlılık testi