5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Algoritma Oluşturma ve Programlama Öğretiminde Alternatif Bir Yaklaşım: Açık Kaynak Kodlu Mikro Denetleyiciler

Elif Buğra Kuzu Demir

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi

Kadir Demir

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi

Algoritma oluşturma, öğrencilerin bilgi işlemsel düşünme, mantıksal düşünme, analitik düşünme vb. gibi farklı düşünme becerilerini kullanarak karşılaştıkları ya da kendilerine verilen bir probleme yönelik çözüm adımları oluşturmalarını, programlama ise geliştirilen bu çözüm adımlarının programlama dili aracılığı ile bilgisayar ortamına aktarılmasını ifade etmektedir. Kısaca algoritma oluşturma bir problem çözme, programlama ise bir ürün geliştirme sürecidir. Algoritma öğretimi, bilişim teknolojileri öğretmeni yetiştirilen Eğitim Fakültelerinin BÖTE lisans programlarında 2. yarıyıl zorunlu dersi olan “Eğitimde Bilişim Teknolojileri II” dersi kapsamında, bir haftalık zaman dilimi içerisinde işlenmektedir. Programlama dersleri (metin tabanlı ve görsel programlama) ise 3. ve 4. yarıyıllarda giriş düzeyinde verilmektedir. Programın ilerleyen yarıyıllarında ise internet tabanlı programlama, grafik ve canlandırma, web tasarımı gibi ileri düzey programlama gerektiren dersler yer almaktadır. Bu programlama derslerinin temeli açıkça algoritma oluşturmaya dayanmaktadır. Alanyazında yapılan araştırmalarda, algoritma geliştirme becerisinin BÖTE öğrencilerine kazandırılması gereken önemli bir beceri olduğu, ancak bu becerinin öğrencilere konunun geleneksel yöntemlerle işlenmesi nedeniyle yeterince kazandırılamadığı ve alternatif yolların denenmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu amaçla kullanılabilecek birçok yöntem bulunmakla birlikte, açık kaynak kodlu mikro denetleyiciler, algoritma oluşturma ve programlama öğretiminde yararlanılabilecek alternatif bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Mikro denetleyiciler uzun yıllardan beri mühendislik ve fen bilimleri alanlarının öğretim programlarında farklı kullanım ve amaçlarla yer almaktadırlar. Ancak, yapılan alanyazın taramasında eğitimde, özellikle BÖTE alanında algoritma ve programlama öğretiminde bu donanım ve yazılımlardan yararlanıldığını gösteren araştırmalara rastlanılamamıştır. Bu nedenle bu çalışmada algoritma oluşturma ve programlama öğretimini daha kolay ve zevkli hale getirebilecek, öğrencilerde konuya karşı motivasyonu yükseltebilecek, başarıyı artırabilecek alternatif bir yaklaşım olarak farklı tür ve yapıdaki açık kaynak kodlu mikro denetleyiciler (Arduino, Raspberry Pi vb.) tanıtılacak, aralarındaki benzerlik ve farklılıklar açıklanacaktır. Ayrıca mikro denetleyicilerin eğitimde kullanımının yararları ve sınırlılıklarından bahsedilecek, özellikle algoritma oluşturma ve programlama öğretiminde bu donanım ve yazılımlardan nasıl yararlanılabileceği tartışılacaktır.

Keywords

Algoritma oluşturma, programlama öğretimi, mikro denetleyiciler