5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Analiz Yöntemi Olarak Dart Uygulaması Aktif Öğretim Stratejilerini Değerlendirmede Nasıl Çalışır?

Cennet Terzi

[email protected], ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Polat Şendurur"

[email protected], ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Neslihan Yondemir Çalışkan

[email protected], ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Esra Efendioğlu

[email protected], ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Öğrenme alanında yapılan çalışmalara bakıldığında daha iyi öğrenme ortamlarının geliştirilmesi için sürekli yöntemler ve teknikler geliştirildiği görülmektedir. Ancak bu yöntemlerin verimliliğini değerlendirmek için kullanılan veri analiz yöntemlerine bakıldığında içerik, betimsel analiz gibi artık gelenekselleşmiş yöntemler karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada da DART (Decibel Analysis for Research in Teaching) olarak adlandırılan bir uygulama kullanılarak öğrencilerin sınıf süresinin ne kadarında aktif olarak katıldığı ve öğretmenin öğretim yöntemlerini ne ölçüde kullandığı ölçülmeye çalışılmıştır. DART uygulaması kullanılan öğretim yönteminin verimliliğini anlık olarak ölçmede etkili ve verimli bir yaklaşım sunmaktadır. Çalışmada farklı öğretim yöntemleri ile tasarlanan derslerin ses kayıtları alınmış ve DART uygulaması kullanılarak bu yöntemlerin kendine özgü aşamalarına dikkat edilerek ders süreci analiz edilmiştir. Çalışma sonunda veri analiz yöntemi olarak DART uygulamasının veri analiz yöntemi olarak alan yazına katkısı değerlendirilecektir.

Keywords

veri analiz yöntemi, DART, ses kayıt analizi