5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Android Programlama Konusunda Hazırlanmış Harmanlanmış Öğrenme Ortamına Yönelik Öğrenci Görüşleri

Cemal Hakan Dikmen

[email protected], Afyon Kocatepe Üniversitesi

Mehmet Akif Ocak

[email protected], Gazi Üniversitesi

Bu çalışmanın amacı, android programlama konusunda hazırlanmış harmanlanmış öğrenme ortamına yönelik öğrencilerin görüşlerini incelemektir. Bu amaçla, bilgisayar programcılığı öğrencilerine açık kaynak işletim sistemleri dersinde uygulanmak üzere moodle öğrenme yönetim sistemi kullanılarak harmanlanmış öğrenme ortamı tasarlanmıştır. Çalışmanın katılımcılarını, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde bir meslek yüksekokulunun bilgisayar programcılığı programında öğrenim gören 39 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma modellerinden durum çalışması modeli kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları, android programlama konusunda hazırlanmış harmanlanmış öğrenme ortamının, öğrencilerin öğrenmelerine katkı sağladığını göstermektedir. Bununla birlikte öğrencilerin çoğunluğu görüşlerinde harmanlanmış öğrenme ortamında herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını, farklı ders ve konuları da harmanlanmış öğrenme ortamında öğrenmek istediklerini, harmanlanmış öğrenme ortamının dersle ilgili beklentilerini karşıladıklarını belirtmektedir. Çalışma sonuçlarının android programlama konusunda benzer harmanlanmış öğrenme ortamı çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

harmanlanmış öğrenme ortamı, android programlama, öğrenci görüşleri