5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Arduino Programlamanın İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Etkileri: Bir Yaz Kampı Deneyimleri

Erman Yükseltürk

[email protected], Kırıkkale Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Serhat Altıok

[email protected], Kırıkkale Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Memet Üçgül

[email protected], Kırıkkale Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Bu çalışmada, öğrencilerin programlamanın temellerini kullanabileceği, kendi elektronik devrelerini tasarlayarak programlayabileceği ve problem çözme becerilerini geliştirebileceği bir yaz kampı etkinliği sürecindeki deneyimler paylaşılacaktır. Bu temel amaç kapsamında 5-9 Haziran 2017 tarihlerinde TÜBİTAK tarafından 117B173 nolu proje ile desteklenen “Kendi Elektronik Devremi Programlıyorum” başlıklı yaz kampındaki etkinliklerin öğrencilerin problem çözme becerilerinin gelişimine etkisi incelenmiştir.  Etkinliğe ilköğretim ikinci kademesinde 6. ve 7.sınıfta öğrenim gören 24 öğrenci katılmıştır. Çalışmada, öğrencilerin problem çözme becerileriyle ilgili algılama düzeylerini belirlemek amacıyla Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır. Aynı zamanda, etkinlikler esnasında yapılan gözlemler de nicel verileri desteklemek için kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, bütün öğrencilerin kendi elektronik devrelerini arduino ile programlayacak seviye geldikleri görülmüştür. Ayrıca yaz kampı süresince verilen eğitimin öğrencilerinin problem çözmeye yönelik algısına bazı yönlerden pozitif etki yaptığı tespit edilmiştir.

Keywords

İlköğretim Öğrencileri, Problem Çözme Becerileri, Programlama, Arduino Programlama