5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Arduino Tabanlı Renk Öğretici Akıllı Oyuncak Tasarlanması ve Geliştirilmesi

Mevlüde Akdeniz

[email protected], Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ABD

Fatih Özdinç

[email protected], Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

      Okul öncesi dönemde oyun, çocukların yaşamlarında önemli bir yer almaktadır. Oyun, eğlenceli bir etkinlik olmasının yanı sıra çocuğun gelişimini sağlayan, kendisini toplumda ifade etmesine imkan tanıyan bir araç niteliği taşımaktadır. Teknolojinin yaygınlaşması, çocukların teknolojik cihazlara ilgi duymalarını da beraberinde getirmiştir. Teknoloji birçok alanda kolaylıklar sağlamasına karşın teknolojinin gelişigüzel kullanımı olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. Çocukların teknolojiden uzak tutulması mümkün olmayacağı için, teknolojiyi bir öğretim materyali haline getirmek fayda sağlayacaktır. Teknolojinin oyunla bir araya getirilmesi çocuklar için dikkat çekici, eğlenceli ve öğretici eğitim ortamı oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada okul öncesi eğitim dönemindeki çocuklara renk kavramını öğretme amacı ile kullanılacak bir renk öğretici akıllı oyuncak tasarlanması ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. Alanyazın incelendiğinde var olan akıllı oyuncak çalışmalarında bilgisayar yazılımlarından faydalanıldığı görülmüştür. Bilgisayar destekli oyun ve oyuncaklarda bulunan yazı ve semboller okul öncesi dönemdeki çocuklar tarafından anlamlandırılamamaktadır. Renk öğretici akıllı oyuncak çalışmasında çocuğun herhangi bir bilgisayara, monitöre ve mekana bağlı kalmaksızın oyun oynayabilmesi amaçlanmıştır.   Materyal geliştirme sürecinde okul öncesi çocukların gelişim özellikleri göz önünde bulundurulmuştur. Oyuncak 24-26 aylık çocuklara yönelik olarak tasarlanmıştır. Çocukların yaşları dikkate alındığında oyuncağı kullanma yönergelerinin tamamen sesli olması, herhangi bir yazılı ifade taşımaması planlanmıştır. Oyuncağın yönerge ve dönütleri aktarmasında insan sesi kullanılmaktadır. Sistemin çalışması için Arduino mikrodenetleyici kartı ve ek donanımlar kullanılmıştır. Gerekli algoritma hazırlanarak yazılım haline getirilmiştir. Akıllı oyuncak, çocuğun kendi kendine oynayarak öğrenmesine, öğrendiklerini pekiştirmesine olanak sağlamakta, oynayan kişiye sesli dönütler ve pekiştireçler vermektedir. Akıllı oyuncak, renkleri öğretme ve öğrenilen bilgiyi değerlendirme özellikleri taşımaktadır. Oyuncak kendisine gösterilen diğer oyuncakların renklerini tanımakta, rastgele belirlediği renkteki oyuncakların kendisine gösterilmesini istemektedir. Kullanıcının kendini test etmesini sağlamakta, sorulara verilen doğru ve yanlış cevap sayılarını hesaplayıp, bluetooth modülü vasıtasıyla mobil cihazlara bilgi göndererek, rehberlik eden kişiye ya da ebeveyne bilgi aktarmaktadır. Bu çalışmanın renk kavramının öğretilmesinde öğretmen ve ailelere kolaylık sağlayacağı, kavramların öğretilmesi konusunda yapılacak sonraki çalışmalara kaynak niteliği taşıyacağı düşünülmektedir.

Keywords

akıllı oyuncak, öğretici oyuncak, renk öğretme, arduino uno