5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Aurasma ile Geliştirilmiş Bir Arttırılmış Gerçeklik Üniversite Tanıtım Uygulaması

Devkan Kaleci

[email protected], İnönü Üniversitesi

Tansel Tepe

[email protected], Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Hakan Tüzün

[email protected], Hacettepe Üniversitesi

Birsel Kalkandelen

[email protected], İnönü Üniversitesi

Zeynep Naz

[email protected], İnönü Üniversitesi

Bu çalışmanın amacı Aurasma programını kullanarak bir devlet üniversitesinin lisans ve önlisans
düzeyi öğrencilerine yönelik olarak bir Arttırılmış Gerçeklik üniversite tanıtım uygulaması geliştirmek
ve geliştirilen bu uygulamaya yönelik öğrenci görüşlerini değerlendirmektir. Çalışmada ilgili
üniversitenin ana logosu ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının ve Öğrenci Merkezinin logoları
Aurasma programına eklenmiştir. Daha sonra bu birimlere yönelik tanıtım videoları çekilmiş ve bu
videolar da Aurasma programına eklenmiştir. Öğrenciler üniversitenin bu birimlerine gelip birimlerin
logolarını mobil cihazlarına okutarak bu birimler hakkında detaylı bilgiler edinmiştir. Yüz katılımcı ile
yürütülen uygulamada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak 25
soruluk “Arttırılmış Gerçeklik Değerlendirme Anketi” kullanılmıştır. Anket sonuçlarına göre
öğrencilerin Arttırılmış Gerçeklik uygulamalarına karşı olumlu bir tutum içinde oldukları sonucu elde
edilmiştir. Arttırılmış Gerçeklik uygulamalarının ilgi çekici olduğu, üniversiteye uyum sürecini
kolaylaştırdığı, gerçeklik hissi verdiği, farklı derslerde kullanılmasının gerekliliği, öğrenme
motivasyonunu arttırdığı ve eğitime fayda sağladığı çalışmanın başlıca bulguları arasındadır. Bu
bulgular sonucunda üniversitelerde Arttırılmış Gerçeklik uygulamalarının etkili bir şekilde
kullanılabileceği çıkarımına varılmıştır.

Keywords

Arttırılmış Gerçeklik, Aurasma, üniversite tanıtımı