5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Mezunlarının Öğretmen Seçiminde Kullanılan Sözlü Sınav Hakkındaki Görüşleri

Canan Konyaoğlu

[email protected], Abant İzzet Baysal Üniversitesi

İbrahim Çetin

[email protected], Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Eğitim sisteminin niteliğini belirleyen temel unsurlardan birisi öğretmenlerdir. Nitelikli öğretmenlerin seçimi istenilen hedeflere ulaşılabilmesi için önemlidir ve üzerinde durulması gereken bir konudur. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2002 yılından itibaren öğretmen seçimi için kullanılmaktadır. 2016 yılından itibaren KPSS’ye ek olarak sözlü sınav da uygulanmaktadır. Öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren bu değişiklik hakkında öğretmen adaylarının görüşleri önemlidir. Bu çalışmanın amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) mezunlarının sözleşmeli öğretmen alımında kullanılan sözlü sınav hakkındaki görüşlerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 5’i sözlü sınava giren ve 5’i sözlü sınava girmeyen toplamda 10 BÖTE mezunuyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmada toplanılan veriler, nitel verinin anlamının sistematik bir biçimde betimlenmesi için kullanılan bir yöntem olan, nitel içerik analizi ile analiz edilmektedir. Çalışmanın veri analiz süreci devam etmektedir. Veri analizi süreci sonucunda BÖTE mezunlarının sözlü sınav hakkındaki görüş ve algılarının yansıtılması planlanmaktadır.

Keywords

sözlü sınav, BÖTE öğretmen adayları, öğretmen atamaları