5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrencilerinin Html5 Konusunun Öğretimine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Ercan Akpınar

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi

Zafer Erkan

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi

Murat Öcal

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi

İsmet Atalay

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi

Tugay Yaldız

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi

Web dünyasında ciddi problem ve açıklara yol açan, mobil ortamda resmi olarak desteklenmeyen ve birçok site tarafından desteği çekilen Flash Player yerine HTML5 yazılım teknolojisi gün geçtikçe popülerliğini artırmaktadır. HTML5’e geçiş yapan Youtube, Google, Facebook gibi siteler artık Flash Player kullanmayarak bu teknolojinin neredeyse sona ermesinde pay sahibi olmuştur. İWeb ortamlarındaki Flash tabanlı içerikler de yerini HTML5 tabanlı içeriklere bırakmaya başlamaktadır. Dolayısıyla üniversitelerin eğitim programında kullanılan ve öğretilen Adobe ürünü olan Flash programı yerine alternatif teknolojiler öğretilmesi gerektiği düşünülmektedir. Hem öğrencilerin ürettikleri projelerin web veya mobil ortamlarda desteklenmesi hem de iş alanında sahip olunması istenilen teknolojilerin güncel olması önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı animasyon, yazılım, oyun tasarımında kullanılan Adobe Flash programının yerine alternatif olarak öğretilebilecek HTML5 teknolojisinin öğretiminin araştırılmasıdır. Araştırmaya Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü öğrencilerinden 37 kişi katılmıştır. Araştırmada öncelikle HTML5 için temel konular anlatılmış olup ardından öğrencilerin görüşlerini almak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen anket uygulanmıştır. Yapılan betimsel analizler sonucunda öğrencilerin geliştirme ortamı, güncellik, iş olanakları, verimlilik konularında görüşlerini HTML5 teknolojisinde, ancak kullanım kolaylığı  konusunda ise Adobe Flash Pro tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca söz konusu dersin birçok BÖTE bölümlerinde tek dönemlik ders olarak yürütüldüğünü ve kısa sürede HTML5 teknolojisinin öğrenilmesinin zor olabileceği konusunda görüş belirtmişlerdir.

Keywords

html5, flash, eğitim, yazılım