5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Bilim Okulunda Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Etkinlikleri

Sultan Baysan

[email protected], Adnan Menderes Üniversitesi

Esin Acar

[email protected], Adnan Menderes Üniversitesi

Melis Çağlayan

[email protected], Adnan Menderes Üniversitesi

Küresel ısınma ve iklim değişikliği insana etkilerinden dolayı oldukça gündemde olan bir konudur. Çalışma, dünyayı ve dolayısıyla insanı etkileyen küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda öğrencilerin bilgi edinmesi; bu değişikliğin Ekvatordan Kutuplara farklı coğrafi ortamlarda (deniz kıyısı ve kara içi olmak üzere) yaratacağı etkilerin farkında olma ve çıkarımda bulunmaları; küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yaratacağı küresel ve yerel sorunlara çözüm aramaları amaçlarını barındırmaktadır. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan çalışmada örneklem Aydın ilinden alınmıştır. Çalışma iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında çocukların küresel ısınma ve iklim değişikliği konusundaki bilgilerini görmek amacıyla bir ön test uygulanmıştır. Daha sonra okuduğunu anlama ve karşılaştırmalar yapmalarını sağlamak için küresel ısınma ve iklim değişikliği konusu görsel destekli soru-cevap ile işlenmiştir. Daha sonra öğrencilere küresel ısınmanın dünyadaki farklı coğrafi bölgelerdeki etkilerini gösteren okuma metinleri üzerinde çalışılmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında çeşitli coğrafyalardaki küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etki ve sonuçları tartışılmış; ayrıca öğrencilerden birer zaman kapsülü hazırlamaları istenmiştir. Bu kapsüllerde öğrenciler tarafından konuyla ilgili olarak geleceğe iletmek/bırakmak istedikleri duygu ve düşünceler ifade edilmiştir. Hemen sonrasında küresel ısınmayı azaltma amaçlı bir araç tasarlamaları istenmiştir. Bu araçların tasarımında artık materyal kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda öğrencilerde konuyla ilgili bilgilenme olup olmadığını anlama amacıyla son test uygulanmıştır. Bütün bu uygulamalardan sonra fazla bilgi sahibi olmadıkları bir konuda bile öğrencilerin aktif bir çalışmanın içinde oldukları takdirde düşünüp sorgulama yapabildikleri  ve yaratıcı ürünler tasarlayabildikleri gözlenmiştir. Aktif öğrenme ortamında çocukların yaratıcı düşünme ve üst düzey düşünme becerilerinde olumlu bir gelişme gözlenmiştir.  Bu çalışma 4004 TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında gerçekleştirilen “Düşüncelerimizi Keşfedelim: Ne Biliyorum? Nasıl Kullanıyorum?” isimli projenin bir parçası olarak yer almaktadır.

Keywords

Küresel ısınma, iklim değişimi, üst düzey düşünme becerileri, bilim okulları.