5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adayları Çevrimiçi Ortamlarda Ne Kadar Etik Davranabiliyor?

Fatih Erdoğdu

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi

Seyfullah Gökoğlu

[email protected], Kastamonu Üniversitesi

Ünal Çakıroğlu

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi

Evde, okulda, iş yerinde hatta yolculuk esnasında bile çeşitli bilişim araçları kullanılarak bilgiye kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Bilgisayar, mobil cihazlar ve internet teknolojisinin yaygınlaşması aynı zamanda birtakım sorunları da meydana getirmiştir. Bunlardan en önemlisi, interneti güvenli ve bilinçli bir şekilde etik kurallar çerçevesinde kullanabilmektir. Bilgi güvenliği ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerin belirli bölümlerinde ders konusu olarak verilmekte olup ulusal ve uluslararası projelerde de bu konu üzerinde önemle durulduğu bilinmektedir. Bu nedenle, bilgi güvenliği konusunda öğrencilere farkındalık oluşturmak için bilişim teknolojileri öğretmen adaylarına büyük bir sorumluluk düştüğü düşünülmekte ve bu bağlamda internetin de yaygın kullanılması nedeniyle bilgi güvenliği kapsamında çevrimiçi etik davranışlar önem arz etmektedir. Bu çalışmada amaç bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının çevrimiçi etik dışı davranışlarının belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda yapılan tarama çalışmasına bir devlet üniversitesinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde tüm sınıflara devam eden öğrenciler katılmıştır. Öğretmen adaylarına uygulanan bu ölçek sonucunda fikri mülkiyet, doğruluk, gizlilik ve erişim ile ilgili bazı etik dışı davranışları sergiledikleri görülmüş olup, bu davranışlardan kaçınan öğrencilere de rastlanılmıştır. Sergilenen davranışlar, öğretmen adaylarının branşlarının özelliği temelinde cinsiyet ve sınıf değişkenleri çerçevesinde de ayrıca tartışılmıştır. Ayrıca araştırmacılar, öğretmenler ve öğretmen adayları için de çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

bilişim etiği, çevrimiçi etik davranışlar, bilişim teknolojileri öğretmen adayları