5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Dijital Hikâye Oluşturma Deneyimleri

Fatih Yaman

[email protected], Anadolu Üniversitesi

Işıl Kabakçı Yurdakul

[email protected], Anadolu Üniversitesi

Problem çözme becerilerini, hayal gücünü, yaratıcılığı geliştirmesi gibi üstünlüklerinden dolayı eğitim ortamlarında dijital hikâyelerin kullanımı artmaktadır. Dijital hikâyeler, yabancı dil, edebiyat, sağlık, sanat, okul öncesi eğitimi, öğretmen eğitimi, bilişim, özel eğitim ve rehberlik gibi alanlarda kullanılmaktadır. Çalışmada Bilişim Teknolojileri (BT) öğretmen adaylarının dijital hikâye hazırlama sürecinde dijital hikâyeye olan yaklaşımlarındaki değişimin ve süreçte yaşanılan durumların betimlenmesi amaçlanmaktadır. Bir devlet üniversitesinde 2015-2016 güz döneminde Eğitimde Materyal Kullanımı ve Tasarımı dersinde gerçekleştirilen bu çalışmada 25 BT öğretmen adayı bulunmaktadır. Bu amaçla üç haftalık bir süreçte yürütülen çalışmada nitel ve nicel veriler toplanmış ve veriler tümevarımsal olarak analiz edilmiş ve betimsel istatistiklerden faydalanılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre BT öğretmen adaylarının, dijital hikâye hazırlama sürecinde görsel hazırlama, seslendirme yapma ve ürün oluşturma aşamalarında istekli oldukları gözlenmiştir. Bunun yanı sıra hikâye oluşturma aşamasında ve seslendirme aşamasında zorlandıkları da gözlenmiştir. Dijital hikâye hazırlama sürecinde BT öğretmen adaylarının deneyimlerinin açıklandığı bu çalışmada uygulamaya ve gelecekte yapılacak çalışmalara yönelik öneriler sunulmuştur.

Keywords

Dijital hikâye, BT öğretmen adayları, dijital hikâye anlatımı