5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Bilişim Teknolojileri Rehber(Btr) Öğretmenlerin Fatih Projesinde Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Ebru Toklu

[email protected], Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü, Bursa

Aslı Ertan Polat

[email protected], Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü, Bursa

Erhan Şengel

[email protected], Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü-Bursa

Teknolojinin eğitim hayatına girişi ile ülkemizde Fatih(Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) projesi adı altında teknoloji ile entegre eğitim ortamları hedeflenmiştir. Bilişim Teknolojileri Rehber(btr) öğretmenleri Fatih projesinin hayata geçirilmesi birlikte okullarda etkin görevler almaya başlamışlardır. Bu çalışmada Fatih projesinde BTR öğretmenlerinin karşılaştıkları güçlükler ile ilgili nitel bir  çalışma yapılmıştır. Çalışmanın amacına uygun olarak, araştırma yöntemlerinden yarı-yapılandırılmış görüşme(mülakat) yöntemi kullanılmıştır. Görüşme soruları iki uzman değerlendirilmesi yapılarak son halini almıştır. Milli Eğitim Bakanlığında en az iki yıldır görevli olan 6 Btr öğretmeni ile yapılan görüşmeler ses kaydı ve notlar alınarak ortalama 35-40 dakika sürmüştür. Görüşme sırasında btr öğretmenlerine 9 soru yöneltilmiştir. Sorular btr öğretmenlerinin yaşadığı sorunlar, okuldaki görevleri, sorunlarla nasıl başa çıktıkları, diğer öğretmenlerle ne tür iş birliği içinde oldukları gibi sorular sorulmuştur. Alınan cevaplarda btr öğretmenlerinin yönetmelikteki görevleri dışında farklı görevler verildiği ve alt yapı sıkıntıları nedeniyle bazı durumlarda yetersiz kaldıkları görülmektedir. Bütün teknolojik araçların onarımını kendilerinin yapmasının beklendiği ifade edilmiştir. Akıllı tahta kullanımıyla etkileşimli sınıflarda çıkan aksaklıklar diğer öğretmenlerin kullanmakta güçlük çektiği, bununla ilgili eğitimlerin verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Öneriler ise btr öğretmenlerine daha kapsamlı eğitim verilmesi ve diğer branş öğretmenlerinin işbirliğine teşvik edilmesi. Yönetmeliklerin açıkça belirlenmesi ve okullarda projeyle alakalı komisyonların oluşturulması şeklindedir.

Keywords

FATİH projesi, btr öğretmeni, nitel görüşme