5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Bilişsel Yük ve Okunabilirlik ile İlgili Çalışmaların İncelenmesi

Halil İbrahim Yalın

[email protected], Gazi Üniversitesi

Ayşenur Gülmez

[email protected], Gazi Üniversitesi

Bildiri Özeti:

Bu çalışmanın amacı, “bilişsel yük” ve “okunabilirlik” konusunun ele alındığı araştırmalara genel bir bakış açısı getirmektir. Buradan hareketle Gazi Üniversitesi’ nin sağlamış olduğu ProQuest, EBSCO, ERIC, Web of Science ve Scopus gibi veri tabanlarından ve YÖK tez veritabanlarında taranan çalışmalardan yararlanılmıştır. Veritabanında, “cognitive load” , “readability level”, “student success”, “difficulty level”, “educational materials”, “educational aids” ve “instructional material design anahtar kelimeleri ve SSCI ile indekslenmiş son 10 yılı kapsayan tarama sonucunda tam metinli makalelerden 40 adet çalışma seçilmiş ve incelenmiştir. Bu çalışmalar, yayın yılı, yayın türü, temel alınan teori ve modelleri, araştırma deseni, veri toplama araçları, hedef kitle özellikleri, veri toplama süresi, kullanılan ortamları, bağımlı - bağımsız değişkenleri ve çalışma sonuçlarına göre analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara ve makalelerin kendi içlerinde barındırdıkları farklılıklara göre araştırmalar yorumlanmıştır. Bu çalışmanın, analize dâhil edilen araştırma bulgularının ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ile bilişsel yük ve okunabilirlik alanına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar destekli eğitim (e-learning), bilişsel yük (cognitive load), okunabilirlik (readability), öğrenci başarısı (student success), materyal güçlük düzeyleri (difficulty level).