5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Blok Tabanlı Eğitsel Robot Programlama Ortam ve Dilleri

Mustafa Numanoğlu

[email protected], Ankara Üniversitesi

Gülcan Numanoğlu

[email protected], Ankara Üniversitesi

Bu çalışmanın amacı bilgisayar bilimi dersinin robot programlama ünitesinde kullanılabilecek blok tabanlı eğitsel robot programlama ortam ve dillerini ortak bir uygulama örneğiyle tanıtmaktır. Bu amaçla çalışmanın ilk aşamasında Ortaöğretim Bilgisayar Bilimi Dersi Robot Programlama Ünitesi (Kur 2) Öğretim Programı incelenmiştir. Programdan beklenen öğrenme çıktıları ve alan yazındaki çalışmalar incelenerek bu dersin öğrenme-öğretme sürecinde kullanılabilecek blok tabanlı eğitsel robot programlama ortam ve dilleri belirlenmeye çalışılmıştır. Ortam ve diller belirlenirken geliştirilmeye açık bir sisteme sahip olması, açık kaynak donanım ve yazılım desteği sağlanması, tercihen Türkçe dil desteğinin bulunması, tercih edilebilecek farklı programlama donanımları için kullanılabilmesi gibi ayrıntılar da dikkate alınmıştır. İncelemeler sonucunda ders için kullanılabilecek blok tabanlı eğitsel robot programlama ortam ve dilleri olarak Ardublock, mBlock, miniBloq, Scratch for Arduino (S4A) ve Snap4Arduino tercih edilmiştir. Tercih edilen ortam ve dillerin kısa tanıtımı yapılmış,  çalışmanın sonraki aşamasında bu ortam ve dillerin programlama yapısı ve kullanım şekilleri geliştirilen ortak bir uygulama programı ile gösterilmiştir. Bu amaçla robot programlama çalışmalarında temel uygulamalardan biri olan ve “if/else” yapısını öğretmeyi amaçlayan örnek bir program, seçilen her ortam ve dil için ayrı ayrı hazırlanmıştır. Çalışmanın sonunda seçilen ortam ve dillerin kısa bir değerlendirilmesi yapılmış ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Çalışmanın robot programlamak için blok tabanlı programlama ortam ve dillerini kullanmak isteyen kişiler, özellikle robot programlama dersini vermeyi düşünen ve derste kullanılacak blok tabanlı eğitsel robot programlama ortam ve dilini seçmek isteyen öğretmeler ile dersi seçmek isteyen öğrenciler için yararlı olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Eğitsel Robot, Eğitsel Robot Programlama, Eğitsel Robot Programlama Ortam ve Dilleri