5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Böte Mezunlarına Yeni İş Olanakları İçin Entegre Ders Tasarımı Önerisi: Moodle Geliştiriciliği ve İçerik Üreticiliği

Yusuf Yılmaz

[email protected], Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

BÖTE alanındaki 2017 yerleştirme sonuçlarına göre kontenjanların toplamda %18.9 doluluk oranına ulaştığı görülmektedir. Bu yılki tercihlerde getirilen baraj ve puan türü değişikliği BÖTE seçimini etkilese de YÖK’ün tercih araştırmasında “adayların bilinçli tercihleri” sonucu vurgulanmaktadır. BÖTE tercihlerindeki düşüş eğitim teknolojilerinin günümüzde eğitimin tüm alanlarında yeterli karşılığının bulunamadığı sorununu düşündürtmektedir. Oysaki BÖTE, mezunlarına günümüzde çok yönlü beceriler kazandırabilen zengin eğitim programına sahiptir. Eğitim-öğretim becerilerinin yanı sıra yazılım alanında da önemli beceriler kazandıracak düzeydedir. BÖTE öğrencileri öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, işletim sistemleri, web programlama, araştırma yöntemleri gibi eğitimleri alarak mezun olmaktadırlar. Her ne kadar bu derslerin içeriği zengin olsa da öğrenciler mezun olduktan sonra bilgiyi uygulayabilecekleri somut araçlarla sorunlar yaşadıkları gözlemlenmektedir. Bu çalışmanın amacı öğrencilerin mezuniyet sonrasında kazanması beklenen yetkinliklere yönelik eğitim programındaki entegrasyon için öneride bulunmak; dolayısıyla olası çalışma alanları için yeni öneriler oluşturmak ve BÖTE’nin meslek seçimi olarak tercih edilmesinde öneme dikkat çekmektir. E-öğrenme ve m-öğrenme günümüzde kullanımını artarak sürdürmektedir. Bu tarzda öğrenme ortamlarını destekleyecek Edmodo, Google Eğitim gibi ücretsiz servislerin yanı sıra Moodle gibi açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemleri (ÖYS) bulunmaktadır. Servis olarak sunulan ÖYS’lerin geliştirilmesi ve idamesi sorumlu şirketler tarafından yapılmakta ancak isteğe göre uyarlamak mümkün olamamaktadır. Moodle ise php yazılım diliyle geliştirilen “tamamen ücretsiz” modüler bir ÖYS’dir. Mobil uygulama desteğinin yanı sıra, zengin eklenti desteğiyle de isteğe göre özelleştirilebilir özellikleri bulunmaktadır. Ayrıca Moodle’ın yazılım geliştirme standartlarına uygun şekilde kişi, kurum ve kuruluşlar kendi eklentilerini geliştirebilmektedir. Ancak Moodle kullanılabilmesi için php destekli web sunucu üzerinde çalıştırılması gerekmektedir. Çalışmanın problem durumunda da belirtildiği gibi, BÖTE mezunları öğretmenliğin yanı sıra eğitim teknolojilerine ihtiyaç olan birçok sektörde iş bulabilmektedir. Bu iş kollarından birisi de Moodle geliştiriciliği ve içerik üreticiliği olabilir. BÖTE için yeni bir uygulama alanı olarak Moodle önerilmektedir. Mezunların “tam donanımlı” bir e-öğrenme uzmanı olarak yetiştirilebilmesi için eğitim programındaki bazı derslerin entegrasyonu önerilmektedir. Öğrencilerin aldıkları “işletim sistemleri” dersi ile apache, nginx destekli web sunucusu kurmanın detayları anlatılarak, Moodle çalıştırmak için gerekli uygulamaların (php, mysql) kurulmasının öğretilmesi gerekmektedir. Diğer bir ders olan web programlamada da php öğretimine ek olarak Moodle üzerinden php kullanarak eklenti yazma uygulamaları yaptırılabilir. Ayrıca MoodleMobile2 mobil uygulamaları için Angular Javascript destekli eklenti yazma eğitimleri verilebilir. “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme” dersinde ise Moodle üzerinde kullanılacak içeriklerin tasarımının hem web için hem de mobil uygulamalara yönelik materyal geliştirmeleri gösterilebilir. Geliştirilen materyallerin SCORM ve xAPI destekleyecek şekilde uyarlanması ve ÖYS ile konuşacak şekilde yapılandırılması teknik boyutları aktarılmalıdır. Son olarak da bu dersler sonucunda hazırlanan eğitimin uygulanması ve “Araştırma Yöntemleri” dersiyle sınanmasıyla dersler arası entegrasyon sağlanabilir. Sonuç olarak derslerin entegrasyonu, Moodle konu alanında kurulum yapma, eklenti geliştirme ve özelleştirme, materyal üretme ve eğitim etkinliğini değerlendirme becerileri kazandırmada önem taşımaktadır. Bu becerileri kazanan BÖTE mezunları, özel sektörde ve üniversitelerde Moodle uzmanı olarak kalifiye eleman açığını kapatacağına inanılmaktadır.

Keywords

Moodle, BÖTE, e-Öğrenme, m-Öğrenme