5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

BSB : Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Bir Mobil Uygulama

Murat Ekici

[email protected], Uşak Üniversitesi

Mukaddes Erdem

[email protected], Hacettepe Üniversitesi

Bilimsel düşünme, hayatın karmaşıklığı ile baş etmek için kullandığımız stratejilerden birisidir ve problem çözmenin bir türü olarak tanımlanabilir. Bu düşünme şekli sadece sınıf  veya laboratuvar ortamı içerisinde gerçekleşen bir etkinlik olmaması bu ortamlar dışında da desteklenmesini gerekli kılmaktadır. Dahası bilimsel sistemler ve  modelleri değişkenlerin nasıl etkileşime girdiklerini gösteren çevreleyici deneyimler olmaksızın tamamen kavranamaz. Bu noktada mobil teknolojilerin sahip oldukları sağlarlıklar, bu teknolojileri çeşitli açılardan eşsiz ve uygun kılmaktadır. Mobil uygulamaların öğretme ve öğrenme sürecinde kullanılması hız, güvenlik ve kolaylık gibi temel avantajları beraberinde getirmektedir. Öte yandan mobil teknolojiler, zengin mobil öğrenme içeriği sunarak öğrenme etkinlikleri sırasında etkili bir şekilde bilgi aktarımı sağlayabilir. Bu açıdan mobil öğrenme, fen eğitimi alanında kullanımı konusunda güçlü bir potansiyel barındırmaktadır. Bu çalışma bilimsel düşünmenin temel araçları olan bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi amacıyla geliştirilen BSB mobil uygulamasının tasarımını ve özelliklerini konu almaktadır.

Keywords

Mobil Öğrenme, Bilimsel Süreç Becerileri, Fen Eğitimi, Android, IOS