5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Cebinizdeki Tarayıcı: Microsoft Office Lens

Yasemin Kahyaoğlu Erdoğmuş

[email protected], Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eskişehir

Adile Aşkım Kurt

[email protected], Anadolu ÜniversitesiEğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Günümüz bilgi çağında teknolojiyi üreten, geliştiren ve elinde tutan toplumlar bilgi toplumu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgi toplumunda bireyler bilgiyi üretebilen, bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilen ve ulaştığı bilgiyi sorgulayabilen özelliklere sahiptir. Bilgi toplumunda hızla gelişen teknoloji her alanı olduğu gibi eğitsel amaçlı kullanılan materyalleri de etkilemiş ve bu materyallerin gelişmelerine katkıda bulunmuştur. Bu gelişmeler bilginin üretilmesi, saklanması ve paylaşılması süreçlerinde bireylere çeşitli olanaklar sağlamaktadır. Farklı araç, yazılım ve uygulamalar sayesinde bireyler bilgiyi kolay bir şekilde oluşturabilmekte, depolayabilmekte ve paylaşabilmektedir. Bu uygulamalardan birisi de Microsoft Office Lens olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada Microsoft Office Lens uygulamasının özellikleri irdelenerek, öğretim sürecinde kullanılabilirliğine yönelik öneriler sunulmuştur. Microsoft Office Lens basılı bir belgeyi, yazı tahtasına yazılmış yazıları, el yazısıyla yazılmış çeşitli notları kolay bir şekilde dijital ortama aktarır. Dijital ortamda kırpma, geliştirme, düzeltme ve okunabilir hale getirme gibi özellikleri bulunmaktadır. Dijital ortama aktarılan bu belgelerde tanınan sözcükler içinde arama ve düzenleme gibi işlemler yapılabilmekte, farklı ortamlarda kolayca paylaşılabilmektedir. Uygulama uyumlu mobil cihazlarda ve Windows 10 işletim sisteminde çalışmaktadır. Bilgi edinmenin ve paylaşmanın hızlı olmasının önem taşıdığı günümüzde öğrenciler bu uygulamayı kullanarak ders notlarını, tahtaya yazılmış ders içeriklerini tarayarak kaydedebilirler. Öğretmenler de hazırladıkları içerikleri, paylaşmak istekleri belgeleri, el yazısıyla yazdıkları notları dijital ortama aktararak öğrencileri ile paylaşabilirler. Bu bağlamda Office Lens uygulamasının öğrenme ortamlarında içerik hazırlama, düzenleme ve paylaşma gibi amaçlar için kullanılabileceği düşünülmektedir.

Keywords

Office Lens, Microsoft, Tarayıcı Uygulaması