5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Çevrimiçi Derslerin Kampüs İçi Öğrencilere Verilme Sürecinin İncelenmesi: Atauzem Örneği

Ayşin Gaye Üstün

[email protected], Sinop Üniversitesi

Engin Kurşun

[email protected], Atatürk Üniversitesi

Bu araştırmanın amacı çevrimiçi derslerin kampüs içi öğrencilere verilmesinde uygulanan modellerin; IHEP (Institute for Higher Education Policy) boyutlarında incelenerek karşılaşılan sorunları ve buna yönelik çözüm önerilerini ortaya çıkarmaktır.  Bu doğrultuda araştırmanın, kampüs içi öğrencilere verilen çevrimiçi derslerin etkin bir planlamasının yapılabilmesi için bir yol gösterici olması hedeflenmektedir. Bu süreçte kampüs içi öğrencilere çevrimiçi ders veren Atatürk Üniversitesi ATAUZEM yöneticileri, teknik personelleri ve program koordinatörleri ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilerek deneyimlerinden yararlanılmıştır. Araştırma bütüncül tek durum deseninde nitel bir çalışmadır. Öne çıkan bulgulara öğrenci desteği bağlamında bakıldığında öğrenci ile öğretim elemanı arasında etkileşimi sağlamak amacıyla yapılan ofis saati uygulamalarının mali açıdan daha sağlam bir zemine oturtulması amacıyla çevrimiçi görüşme saatlerine çevrildiği ifade edilmektedir. Ölçme-Değerlendirme bağlamında ise merkezi sınavların, objektif değerlendirme ve öğrencilerin çalışma gerekliliği hissetmelerini sağladığı ancak hazırlanma ve uygulanma sürecinde çok fazla iş yükü ve zaman gerektirdiği tespit edilmiştir. Öğretme-öğrenme süreci boyutunda derslerin kredisiz olması, devam zorunluluğunun olmaması ve öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik olumsuz bakış açılarından dolayı derse olan ilgilerinin düşük olduğu görülmektedir.

Keywords

Kampüs İçi Öğrenci, Çevrimiçi Öğrenme, Ortak Dersler