5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Çevrimiçi Etkileşimlerin Moodle Öğrenme Yönetim Sistemi Bileşenleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Ünal Çakıroğlu

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi

Sefa Kahyar

[email protected], Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Mehmet Kokoç

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi

Öğretim teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler ve açık ve uzaktan eğitime ilişkin artan eğilimlerle birlikte, eğitimin çevrimiçi ortamlara taşınması giderek yaygınlaşmaktadır. Yaşanmakta olan değişimler ve eğilimler, açık ve uzaktan eğitim amacıyla kullanılmakta olan platformların derinlemesine incelenmesini ve öğrenme performansı bağlamında yeni yapıların ve tanımlamaların ortaya çıkarılmasını gerektirmektedir. Sıklıkla kullanılan bir öğrenme yönetim sistemi olarak Moodle, içerisinde bulunan ödev, forum, sınav, veri tabanı, sohbet, kısa sınav, anket, wiki vb. modülleri ile öğrenenlerin etkileşimine ilişkin önemli veriler barındırmaktadır. Açık ve uzaktan eğitim alanyazınında öğrenenlerin çevrimiçi platformlardaki etkileşimlerinin önemi net olarak vurgulanmaktadır. Öğrenme ortamlarındaki etkileşimler ilk olarak öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretmen ve öğrenci-içerik olmak üzere üç grupta sınıflandırılmıştır. Öğrenenlerin çevrimiçi öğrenme ortamlarında etkileşime geçtikleri bir diğer önemli bileşenin öğrenme yönetim sistemi ara yüzü (sistem) olduğu vurgulanmaktadır. Öğrenme yönetim sistemleri modülleri ile etkileşim sonucunda üretilen verilerin hangi etkileşim türleri çerçevesinde ele alınabileceğinin detaylı olarak belirlenmesi, bu verilerin farklı çalışmalarda çeşitli değişkenler açısından uygun bir şekilde değerlendirilebilmesini sağlamak adına önemli olabilir. Dolayısıyla bu çalışmada öğrenenlerin çevrimiçi etkileşimlerinin Moodle öğrenme yönetim sisteminin özellikleri çerçevesinde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, Moodle bileşenlerinin detaylı taranması ve alanyazın incelemesi sonucunda yapılan değerlendirmede Moodle öğrenme yönetim sistemindeki forum ve sohbet alanlarından öğrencilerin birbirleriyle mesajlaşmaları, yeni bir tartışma konusu açmaları,  gelen mesajları okumaları öğrenci-öğrenci etkileşimi ile; ödev ve anket gibi diğer alanlar üzerinden öğrencilerin öğretmen ile yazışmaları ve kurdukları iletişim öğrenci-öğretmen etkileşimi ile; sunum, e-kitap ve video gibi ders materyallerine erişim sıklıkları ve süreleri öğrenci-içerik etkileşimi ile; takvim, duyurular, kullanıcı ayarları gibi alanlara erişimleri ise öğrenci-sistem etkileşimi ile ilişkilendirilmiştir. Gelecek çalışmalarda çevrimiçi etkileşimlere ilişkin elde edilen temel bilgilerin detaylandırılarak, sayısal veriler ile ÖYS üzerinden etkileşimler hakkında edinilecek bilgilerin çevrimiçi ders tasarımcılara katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Keywords

Açık ve uzaktan öğrenme, çevrimiçi etkileşim, öğrenme yönetim sistemi, eğitsel veri