5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Çizimden Üretime Giden En Kısa Yol: 3 Boyutlu Modelleme ve 3 Boyutlu Çıktılar

Utku Kocaman

[email protected], Gazi Üniversitesi

Selçuk Keçel

[email protected], Gazi Üniversitesi

Özet: Üretim sektörü için tasarım ne kadar önemli ise, tasarım için de 3 boyutlu modelleme ve prototipleme o kadar önemlidir. Teknolojinin gelişmesi ile çizim işlerinin bir kısmı bilgisayarlara, prototip işlerinin bir kısmı da yazıcılara bırakılmıştır. Gelinen son noktada, tasarım artık büyükler liginde oynanan bir oyun olmaktan çıkmış, ilkokul seviyesinde ki öğrencilerin dahi altından kalkabileceği seviyelere inmiştir. Tasarım çözümleri, problem durumuna yönelik hazırlanan eskiz çizimler ile ortaya çıkacak tasarıma yönelik yenilikçi tespitler içermektedir. Bu çözümlemeler fikirden ürüne geçiş aşamasında üç boyutlu çizime yönelimde önemli dokunuşlara imza atmayla başlayıp, ürünleşme aşamasında ciddi değişimlere uğramaktadır. Tasarımcı bu geçişte form olgusunu eskizden 3 boyutlu modele dönüştürmekte ve bu noktada bilgi ve tecrübesini sürece yansıtmaktadır. Bu aşamada teknolojik ilerlemeler ışığında gelişen parametrik programlar ve araçlar tasarımcı kimliğine çeşitli kazanımlar sağlamaktadır. Bu çalışma eskizden 3 boyutlu modele geçiş ve 3 boyutlu modellerin çıktı haline dönüştürülme sürecini 3 boyutlu modelleme programı olan “Fusion” üzerinden örnekler ile anlatmaya çalışmaktadır.

Keywords

eğitim, tasarım, 3d baskı,