5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Çocuklar İçin 3D Tasarım Eğitiminin Eğitsel Çıktılar ve Eğitim Ortamı Açısından Değerlendirilmesi: Durum Çalışması

Ekmel Çetin

[email protected], Kastamonu Üniversitesi

Burcu Berikan

[email protected], Gazi Üniversitesi

Akça Okan Yüksel

[email protected], Gazi Üniversitesi

Çalışma, Lüleburgaz Belediyesi’nin düzenlediği “Çocuklar için 3D Tasarım” eğitiminin öğrenciler açısından etkilerinin derinlemesine incelenmesini amaçlamaktadır. 42 erkek, 37 kız olmak üzere toplam 79 öğrenci 12 hafta boyunca 3D tasarım etkinliklerine katılmıştır. Çalışmanın başında, bilgi formu ile çocukların demografik bilgileri ve bilişim teknolojileri kullanım durumları hakkında bilgiler alınmıştır. 12 hafta süren eğitim içerisinde, öğrencilerin ortaya koydukları 120 ürünün değerlendirilmesi ile gelişimleri incelenmiştir. Ayrıca, eğitimden sonra öğrencilerle probleme dayalı soruların yer aldığı bir görüşme yapılarak, öğrencilerin gördükleri bir nesneyi parça bütün ilişkisi kurarak analiz edebilme düzeyleri incelenmiştir. Ayrıca, öğrenci ve veliler ile yapılan görüşmelerle, öğrencilerin kazandıkları becerileri gerçek hayatla ve dersleri ile ilişkilendirme durumları incelenmiştir. Çalışmanın son ayağında, öğrencilerin eğitim ortamını nasıl değerlendirdiğini keşfetmek üzere görüşmeler yapılmıştır. Bilgi formundan elde edilen veriler frekans, yüzde gibi betimsel analizlerle yorumlanırken görüşmelerden elde edilen nitel veriler de içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, öğrencilerin eğitimlerden sonra parça bütün ilişkisi kurma ve tasarım becerileri açısından gelişme kaydettiği görülmektedir. Ayrıca, öğrenciler eğitim içerisinde kazandıkları becerilerinin mimarlık, tıp, inşaat gibi mesleklerdeki uygulama alanlarına değinmişlerdir. Öğrenciler elde ettikleri becerilerin güzel sanatlar, geometri ve fizik dersleri için de önemli olduğu belirtmiştir. Öğrencilerin eğitim ortamı değerlendirirken, kulanım kolaylığı, eğitimin içerikleri ve eğitimin etkisi temaları üzerinde görüş bildirdikleri görülmüştür. Öğrenciler, eğitim materyallerini ve araçlarını kullanmanın bir zorluk ve motivasyon kaybı yaratmadığı ve etkinliklerin 3D tasarım yapabilmenin kolay, zevkli ve gerçekçi/anlamlı olduğunu göstermesi açısından faydalı olduğu görüşlerini bildirmişlerdir.

Keywords

3D Tasarım, Bilgisayar Eğitimi, Online 3D Tasarım Ortamları, Tinkercad