5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Çocuklar İçin Güvenli İnternet Kullanımına Yönelik Yapılan Uygulamaların İncelenmesi

Yasemin Kahyaoğlu Erdoğmuş

[email protected], Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eskişehir

Adile Aşkım Kurt

[email protected], Anadolu ÜniversitesiEğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler bireylere farklı ortamlar sunmakta, bireylerin bu ortamlarda harcadıkları zaman gün geçtikçe artmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanırken harcanan zaman artarken, kullanım yaşı ise düşmektedir. Çocuklar internet ortamında yaygın olarak oyun oynama, anlık mesajlaşma, bilgiye erişme, zaman geçirme, ödev yapma, müzik dinleme, film izleme, sosyal ağlarda gezinme gibi etkinlikler yapmaktadır. Bu bağlamda internet ortamının çocuklar için bilgi kaynağı ve sosyal etkileşim aracı olduğu görülmektedir. İnternet ortamının çocuklar için olumlu etkilerinin yanı sıra çocukların psikolojik ve sosyal gelişimine olumsuz etkilerinin de olabileceğinin göz önünde bulundurulması önem taşımaktadır. Örneğin son günlerde bazı oyunlardan etkilenen çocukların kendilerine çeşitli zararlar verdikleri görülmektedir.  Bu noktada çocukların internet ortamında maruz kaldığı riskler şiddet vb. içeren zararlı içerikler, etik dışı davranışlar, kişisel verilerin çalınması ve kötüye kullanılması gibi durumlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu risklere öğrenciler alıcı, katılımcı ve aktör olarak maruz kalabilirler. Çocuklar internet ortamında tanımadıkları kişilerle iletişim kurabilmekte, çeşitli bilgilerini paylaşabilmekte, zararlı içeriklerle karşı karşıya kalabilmektedir. Bu bağlamda çocukların interneti bilinçli ve güvenli bir biçimde kullanmaları önemli olarak görülmektedir. Bu çalışmada çocuklara yönelik güvenli internet kullanımı konusunda yapılan uygulamaların ve çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Çocukların interneti bilinçli ve güvenli bir şekilde kullanmalarına ilişkin öneriler alan yazın ışığında tartışılmıştır. Çalışmanın gelecekte yapılacak araştırmalara ışık tutacağı beklenmektedir.

Keywords

Çocuk, İnternet Riskleri, Güvenli İnternet