5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Çocuklara Yönelik Geliştirilen Mooc Uygulamalarının İncelenmesi

Muharrem Aydın

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi

Merve Aydın

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi

Hasan Karal

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi

Günümüzde teknoloji alanındaki ilerlemeler eğitimi etkilemiş ve çevrimiçi eğitsel platformların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Çevrimiçi derslere yönelik ortaya çıkan en yeni kavram MOOC platformlarıdır. MOOC platformları her hangi bir ön koşul olmaksızın dünyada internete erişebilen her bireye çevrimiçi kurs alma imkânı sunmaktadır. Ortaya çıktığı günden buyana birçok alanda eğitimler sunulmasına imkân veren MOOC uygulamaları çocuklara yönelik eğitimlerde de kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle 2013 yılından beri bu alanda çalışmalar artış göstermektedir. Bu çalışmada ise çocuklara yönelik geliştirilen MOOC’lar, yazılı kaynaklar ve raporlar incelenmiştir. Çalışmada MOOC uygulamalarının k-12 eğitiminde kullanımı ve k-12 eğitimine olası katkıları araştırılmıştır. Araştırmada k-12 eğitimine yönelik tasarlanan 26 MOOC uygulaması konu, ortam tasarımı, öğretim tasarımı ve materyal yönünden incelenmiş ayrıca konuya yönelik alan yazın taraması yapılmıştır. Bulgulara göre Udemy, edx ve coursera gibi platformlarda sanat dallarından, web tasarımı ve kodlama eğitimine kadar birçok alanda kurslar geliştirilmiştir. Bununla birlikte her hangi bir platform altında yer almayan bireysel MOOC uygulamaları da mevcuttur. Bilgisayar bilimlerine yönelik açılan kurs sayısı diğer dallardan daha fazladır. Geliştirilen kurslarda öğrenme materyali olarak çoğunlukla video dersler kullanılmaktadır ve kursların birçoğu kapsamlı MOOC kategorisinde yer almaktadır. Diğer yandan 4 yaştan 18 yaşa kadar çeşitli yaş aralıklarına yönelik kurslar mevcuttur. Bununla birlikte bu alanda hazırlanan kursların bazı eksik yönleri de mevcuttur. Örneğin hazırlanan kursların büyük bir kısmı yetişkinlere yönelik tasarlanan kurslardan sadece içerik yönüyle ayrılmaktadır. Ayrıca kurslarda yer alan etkileşim öğrenenlerin yaşına göre oldukça sınırlıdır. Alan yazında küçük yaştaki öğrenenlere yönelik geliştirilen çevrimiçi kurslarda öğretim tasarımı ve kurs tasarımının nasıl olması gerektiğine yönelik bulgular oldukça sınırlıdır. İncelenen çalışmalardan elde edilen verilere göre küçük yaşlarda çevrimiçi eğitim alan öğrenciler öğrenme materyali olarak daha çok etkileşimli materyalleri ve eğlenceli bir hale getirilmiş kursları tercih etmektedir.

Keywords

MOOC, Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders, Çevrimiçi Öğretim, Çocuk