5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Çocukların İnternet Kullanımına Dayalı Ebeveynlerin Arabuluculuk Durumları

Nihal Dulkadir Yaman

[email protected], Anadolu Üniversitesi

Işıl Kabakçı Yurdakul

[email protected], Anadolu Üniversitesi

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda her yaştan birey interneti yoğun olarak kullanmaktadır. Aile içinde çocukların internet kullanımının artmasıyla, ebeveynlerin tutumları ve yaklaşımları çeşitlilik göstermeye başlamıştır. Çocukların internet kullanımı konusunda ebeveynlerin düşünceleri olumlu ve olumsuz boyutlarda şekillenebilmektedir. Ebeveynlerin bir kısmı artan internet kullanımının çocukların psikolojik ve fiziksel gelişim sürecinde olumsuz etkileri olabileceği konusunda endişelenirken; bir kısmı da çocukların iletişim bağlarını kuvvetlendirdiği, öğrenim süreçlerine katkıda bulunarak yaşamı kolaylaştırdığı düşüncesiyle dijital teknolojilere yatırım yapmaktadır. Dijital medya konusunda olumlu tutuma sahip olan ebeveynlerin çocukları teknolojiyi daha fazla kullanmakta; fakat bu durum güvenli kullanımı beraberinde getirmemektedir. Evde aile bireylerinin internet kullanımının artması, çeşitli stratejilerin benimsenmesine yol açmıştır. Ebeveyn ve çocuk arasında gerçekleşen iletişim ile işe koşulan “ebeveyn arabuluculuğu”, çocuğun internet kullanımına yönelik denetim, düzenleme ve kısıtlama gibi stratejileri içeren bir süreç özelliğini taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı, alanyazına dayalı olarak Türkiye’de ebeveynlerin izledikleri arabuluculuk stratejilerine yönelik çıkarımlarda bulunmaktır. Bu doğrultuda bu çalışmada, çocukların internet kullanımı temel alınarak ebeveynlerin benimsediği birtakım arabuluculuk stratejilerine yer verilmiş ve çocukların internet kullanımında işe koşulabilecek arabuluculuk stratejilerine yönelik öneriler sunulmuştur.

 

Bu çalışma Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından kabul edilen 1702E039 nolu proje kapsamında desteklenmektedir.                    

Keywords

ebeveyn arabuluculuğu, çocukların internet kullanımı, ebeveynlerin internet kullanımı