5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Çoklu Ortam Materyallerinde Kullanılan Yeni Bir Yaklaşım: Etiketleme Özelliği

Esra Barut

[email protected], Anadolu Üniversitesi

Özcan Özgür Dursun

[email protected], Anadolu Üniversitesi

Çoklu ortamla öğrenmenin etkili bir şekilde sağlanabilmesi için bireylerin şema oluşumunu destekleyecek etkinliklerin ve içeriklerin oluşturulması gerekmektedir. Çoklu ortamla öğrenme için Mayer (2001)'in çoklu ortam ilkeleri yol gösterici olduğu kadar, görsel açıklama (Image Annotation) ve çoklu ortam tanımlamaları (Multimedia Glosses) gibi farklı özellikler de kullanılabilmektedir. Çoklu ortam materyallerinde şema oluşumunu destekleyecek öğrenme materyallerinin hazırlanmasında son yılarda kullanılmaya başlanan özelliklerden biri de etiketlerdir. Etiketleme, içeriği açıklamak veya içerikle ilgili anahtar sözcükler şeklinde ek bilgi sunmak için çoklu ortam içeriğine kısa açıklamaların atanmasıdır (Ivanov, Vajda, Lee ve Ebrahimi, 2012). Etiketler ayrık durumda bulunan çeşitli öğeler arasındaki ilişkileri anlamak için bir yol olarak da kullanılabilmektedir (Golder ve Huberman, 2006). Ayrıca gereksiz içeriklerin yer aldığı çoklu ortam materyallerinde zengin açıklamalar sunmak için etiketlerin kullanılması önerilmektedir (Pedro, Siersdorfer ve Sanderson, 2011). Alanyazında ses veya görüntü ile eş zamanlı olarak sunulan etiketlerin, kısmen gereksiz bilgi sunmalarına rağmen, öğrenmenin artırılmasında etkili oldukları da rapor edilmektedir (De Koning vd., 2017; Roscoe, Jacovina, Harry, Russell ve McNamara, 2015; Yue, Bjork ve Bjork, 2013). Bunlara ek olarak bilgi birikimini etkili bir biçimde geliştirmek için etiketlerin önemli olduğu alanyazında vurgulanmaktadır (Ertelt, Renkl ve Spada, 2006). Bu bağlamda çoklu ortam materyallerinde yeni bir özellik olarak ortaya çıkan etiketleme yaklaşımı bu çalışmada kavramsal çerçevede ele alınarak incelenmiş, çoklu ortam materyallerinde etiketleme yaklaşımının kullanımına ilişkin kuramsal bir çerçeve sunulmuştur. 

Keywords

Çoklu ortam, etiketleme, öğrenme materyalleri.