5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Çoklu-Ortam Paylaşımıyla İlgili Çalışmaların İçerik Analizi

Ayşenur Gülmez

[email protected], Gazi Üniversitesi

Gizem Yıldız

[email protected], Gazi Üniversitesi

Sibel Somyürek

[email protected], Gazi Üniversitesi

Bu çalışmanın amacı, “çoklu ortam paylaşımı” konusunun ele alındığı araştırmaları inceleyerek, genel bir bakış açısı getirmektir. İçerik analizinde kullanılacak kaynaklara ulaşmak amacıyla “Web of Science” veritabanında “multimedia sharing“, “YouTube”, “Flickr” anahtar kelimeleri ile tarama yapılmıştır. Bu tarama sonucunda SSCI ile indekslenen son 10 yılda yapılan İngilizce makalelerden 64 çalışmanın tam metnine ulaşılmıştır. Yapılan içerik incelemesi sonucunda bulunan makalelerden 34’ünün araştırmacılar tarafından belirlenen ölçütlere uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmalar, yayın yılı, atıf sayıları, temel alınan teori ve modeller, araştırma deseni, veri toplama araçları, hedef kitle özellikleri, veri toplama süresi, kullanılan ortamlar ve ele alınan değişkenler bakımından analiz edilmiştir ve elde edilen bulgular doğrultusunda araştırmalar yorumlanmıştır. Bu çalışmanın, çoklu ortam paylaşımının pratikte uygulanmasına yönelik katkı sağlayacağı ve ileride yapılacak çalışmalar açısından yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

Keywords

multimedya paylaşımı, YouTube, Flickr, sosyal web