5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Çoklu Ortam Tasarımında Değışım Körlüğünün İncelenmesı: Göz İzleme Analizi

Duygu Mutlu-Bayraktar

[email protected], İstanbul Üniversitesi

Görsel sahnelerde değişiklikleri tespit etme başarısızlığı olarak tanımlanan değişim körlüğünün, kısıtlı görsel bilgi kodlamasının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, çoklu ortam öğrenme çevrelerinde ortaya çıkabilecek değişim körlüğünü incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla, içerisinde bazı değişimler bulunan, bilgisayarın parçalarının anlatıldığı bir çoklu ortam tasarlanmıştır. Katılımcıların bu çoklu ortamda çalışırken değişimleri fark ettiklerinde söylemeleri istenmiştir. Değişim saptama süreci boyunca, göz izleme yöntemi ile katılımcıların göz ve fare hareketleri kaydedilmiştir. Katılımcılar, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünden Bilgisayar I dersini alan öğrencilerden seçilmiştir. Deneye, gönüllü olarak 12 lisans öğrencisi katılmıştır. Araştırma modeli, durum çalışması olarak belirlenmiştir. Göz izleme yöntemi ile göz ve fare hareketleri kaydedilerek analiz edilmiş, aynı zamanda katılımcıların değişimleri fark ettiklerinde belirtmeleri istenmiş ve ses kaydı yapılmıştır. Genel olarak katılımcıların işaretleme yapılan nesnelere odaklandıkları, diğer alanlarda oluşan değişimleri daha az saptadıkları görülmektedir. İşaretleme ve görsel ipucu kullanılan nesne dışında, en çok odaklanılan nesne üzerinde oluşan değişimin fark edilme yüzdesinin düşük olduğu görülmüştür. İşaretleme ve görsel ipucu kullanılan alanlarda oluşan değişimin en fazla saptanan değişim olduğu görülmüştür. Nesnelerin az olduğu ekranda, değişimin daha rahat saptanabildiği belirlenmiştir.

Keywords

Çoklu Ortam Tasarımı, Değişim Körlüğü, Göz İzleme