5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Çözümlü Örnek Tasarım İlkelerine Dayalı Bir Web Tabanlı Öğrenme Ortamının Tasarlanması: Algoritma Öğretimi Örneği

Mustafa Tepgeç

[email protected], Mustafa Kemal Üniversitesi

Yasemin Demiraslan Çevik

[email protected], Hacettepe Üniversitesi

Çözümlü örnek, öğrenenlerin problem çözme aşamasından önce çözüm adımları verilen problemlere çalışarak problem çözümündeki kural ve ilkeleri öğrenmesini sağlayan bir stratejidir. Yapılan araştırmalar çözümlü örneklerin matematik, fizik ve programlama gibi iyi yapılandırılmış alanlarda yeterli deneyimi olmayan öğrenenlerin öğrenmenin ilk aşamasında bilişsel kaynaklarını daha verimli kullanmalarını sağladığını göstermektedir. Ancak çözümlü örneklerin kullanılıp kullanılmamasından ziyade nasıl tasarlandığı önem arz etmektedir. Alanyazında çözümlü örneklere ilişkin farklı kullanım biçimleri ve tasarım ilkeleri ortaya konulmuştur. Bu çalışmanın amacı, çözümlü örnek tasarımında kullanılan ve etkililiği sınanmış tasarım ilkelerine göre geliştirilen bir web tabanlı öğrenme ortamını tanıtmak ve bu ilkelerin ortam tasarımında nasıl işe koşulduğunu açıklamaktır. Geliştirilen ortam algoritma öğretimi bağlamında ele alınmıştır. Algoritma öğretimi programlama öğretiminin temelini oluşturmaktadır. Dolayısıyla algoritma öğretiminde uygun yöntem ve stratejilerin kullanımı ve uygulanan yöntemin nasıl tasarlandığı önem arz etmektedir.

Keywords

Çözümlü örnek, tasarım ilkeleri, web-tabanlı öğrenme ortamı, algoritma öğretimi