5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Deneysel Eğitim Araştırmalarında Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerinin Ana Bulguları

Barış Mercimek

[email protected], Anadolu Üniversitesi

Ulaş İlic

[email protected], Anadolu Üniversitesi

Güncel teknolojilerin öğretim teknolojileri alanına girmesi sıklıkla karşılaşılan bir durum olmaktadır. Ancak bu teknolojilerin amacına uygun biçimde kullanımının sağlanamaması öğrenme çıktılarında olumsuzluklara yol açabilmektedir. Yalnızca yenilik etkisi ile kullanımı sağlanan araçlar bu duruma neden olabilmektedir. Bu bağlamda gelecekteki konumu ele alındığında sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri eğitimde önemli konumda yer almaktadır. Bu teknolojilerin doğru zaman ve içerikte öğrenenlerle buluşmasının öğrenme bağlamında olumlu katkıları olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle deneysel araştırmalarda sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin eğitime katkılarının değerlendirilmesi önemli görülmektedir. Ancak deneysel çalışmalara odak noktasında yer veren bir araştırma alanyazında yer almamaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada alanyazında sanal gerçeklik veya artırılmış gerçeklik teknolojileri ile gerçekleştirilen deneysel araştırmaların ana bulgularının tartışılması hedeflenmiştir. Alanyazında yer alan çalışmalar belli ölçütler kapsamında sınırlandırılmıştır. Bu sınırlamalar doğrultusunda elde edilen çalışmalarda yer alan ana bulgular analiz edilecektir. Araştırma sonuçlarının öğretim ortamlarında artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojilerin kullanımı konusunda alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, deneysel araştırmalar, ana bulgular