5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Derste Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Tutum ile Derse Etkin Katılım Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ramazan Yılmaz

[email protected], Bartın Üniversitesi

Mehmet Çoşan

[email protected], Bartın Üniversitesi

Şengül Yılmaz

[email protected], Bartın Üniversitesi

FATİH Projesi olarak bilinen Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda donanımsal anlamda yeni teknolojiler sınıf ortamlarına entegre edilmeye çalışılmaktadır. FATİH Projesi kapsamındaki bu teknolojilerden biri de etkileşimli tahtalardır. Etkileşimli tahtaların sahip olduğu ekran görüntüsünü kaydetme, bunları öğrencilerle paylaşabilme, etkileşimli tahta üzerinden internet ortamındaki materyallere erişebilme gibi avantajlarından dolayı söz konusu bu teknolojinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Ancak etkileşimli tahtaların okullardaki mevcut kullanım durumları ve öğrencilerin derslere olan ilgisi dikkate alındığında derste etkileşimli tahta kullanımının öğrencilerin derse olan katılımlarını sağlamada problemler yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu bağlamda gerçekleştirilen bu araştırma ile derste etkileşimli tahta kullanımına yönelik tutum ile öğrencilerin derse etkin katılım durumları arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma Bartın İl Merkezinde bulunan ve FATİH Projesi kapsamında sınıflarına etkileşimli tahta kurulumu tamamlanmış olup, bu teknolojiyi derslerinde son iki senedir kullanmakta olan bir ortaokulun yedi ve sekizinci sınıflarındaki 256 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak; anket formu, Akıllı Tahta Tutum Ölçeği ve Derse Etkin Katılım Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçları öğrencilerin etkileşimli tahta kullanımına yönelik tutumları ile derse olan etkin katılımları arasındaki ilişkinin pozitif yönlü ancak düşük olduğunu ortaya koymuştur. Öğrenciler özellikle matematik derslerinde etkileşimli tahtayı kullanmak istemediklerini belirtmişlerdir. Öğrencilere etkileşimli tahtayı derslerde neden kullanmak istemedikleri sorulduğunda; tahta kullanımında yaşanan teknik problemlerin olması, tahtanın açılma süresinin uzun olması, kullanım esnasında sınıf düzeninin bozulabilmesi, derste kullanılan içerik ve materyallerin yetersiz olması, dikkati dağıtması, daha çok eğlence amaçlı kullanılması, tahtanın bozulmasından dolayı ceza alma kaygısı yaşamaları gibi nedenlerin öne çıktığı görülmektedir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda bu teknolojinin derslerde etkin kullanımı ve öğrencilerin derse olan katılımlarının artırılabilmesi boyutunda neler yapılabileceği tartışılmıştır.

Keywords

FATİH Projesi, etkileşimli tahta kullanımı, derse katılım, ortaokul öğrencileri