5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Duygusal Tasarımın İşe Koşulduğu Çoklu Ortamla Öğrenme Materyalinin Tasarlanması

Zeynep Şahin Timar

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi

Işıl Kabakçı Yurdakul

[email protected], Anadolu Üniversitesi

Resimler, sesler, metinler, grafikler gibi birçok farklı ortamın bir arada kullanılmasına olanak sağlayarak etkileşimli bir öğrenme ortamı sunan çoklu ortamlar, öğrenmeyi kolaylaştırması ve öğrenmenin kalıcı olmasına destek olması açısından önem taşımaktadır. Ancak bir materyalin çoklu ortamla öğretim materyali olması için yalnızca kelime ve resimler gibi farklı ortamları bir arada barındırması yeterli olmamaktadır. Kullanılan resim ve metinler öğrenmeyi teşvik etmeli ve öğrenenlerde fazladan bilişsel yük oluşturmamalıdır. Dolayısıyla çoklu ortamla öğrenme materyallerinde kullanılan metin, ses, resim gibi ortamların seçiminde ve tasarımında dikkatli olunması ve çoklu ortamla sunulan bilgilerin öğrenme süreçlerini kolaylaştıracak şekilde tasarlanması gerekmektedir. Bu nedenle çoklu ortamla öğrenme materyallerinin tasarlanmasında rehber niteliğinde olan tasarım ilkeleri ortaya konulmuştur. Fakat bu ilkelerde bilişsel yük oluşturabileceği için motivasyon öğeleri ihmal edilmiştir. Motivasyon, bireylerin öğrenmeye yönelik bir davranışı göstermesi ve istenen davranışı gerçekleştirmek için istekli hale gelmesindeki etkili faktörlerden biridir ve öğrenenlerin öğretme-öğrenme sürecine katılmaları, yeni beceriler geliştirip, yeni bilgiler öğrenmeye istekli olmalarıyla doğrudan ilgilidir. Bu nedenle bilişsel yük oluşturmadan, öğrenenlerde öğrenmeye ilişkin olumlu duygular oluşturarak motivasyonlarını artıracak tasarımlar yapılması önem kazanmıştır. Duygusal tasarımın işe koşulduğu çoklu ortamların, bilişsel yük oluşturmadan motivasyonu artırabileceği düşünülmektedir. Alanyazında, çoklu ortamla öğrenmeye ilişkin çalışmalar yoğunlukta olup, duygusal tasarımın işe koşulduğu çoklu ortamla öğrenme ile ilgili çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı duygusal tasarımın işe koşulduğu çoklu ortamla öğrenme materyalinin tasarlanması ve tasarımının değerlendirilmesidir. Bu kapsamda, Fizik1 dersi alan üniversite öğrencilerine yönelik, fizik dersi itme ve momentum konusunda, duygusal tasarımın işe koşulduğu bir çoklu ortamla öğrenme materyali tasarlanmıştır. Tasarım sürecinde, öncelikle itme ve momentum konusunun içeriği, bu konuda uzman 3 öğretim üyesinin yardımıyla hazırlanmıştır. Ardından hazırlanan içerik, alanyazından elde edilen bilgiler doğrultusunda, duygusal tasarımın işe koşulduğu bir çoklu ortamla öğrenme materyali haline getirilmiştir. Materyalin duygusal tasarıma uygunluğunun belirlenmesinde uzman görüşünden faydalanılacaktır. Uzman görüşü almak amacıyla çevrimiçi bir değerlendirme formu hazırlanmıştır. Alınan uzman görüşleri sonucunda öğretim materyali revize edilecek ve kullanımına ilişkin öneriler sunulacaktır. 

Keywords

duygusal tasarım, çoklu ortamla öğrenme, bilgisayar destekli eğitim