5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Eba Ders Modülünün ve Vsınıf Yazılımının Ters Yüz Sınıf Modelinde Uygulanabilirliğine Yönelik Öğretmen Görüşleri

Halit Arslan

[email protected], Anadolu Üniversitesi

Abdullah Kuzu

[email protected], Anadolu Üniversitesi

Bu çalışmanın amacı; VSınıf etkileşimli sınıf yönetim yazılımı ve EBA Ders modülünün ters yüz sınıf modelinde (TYS) uygulanabilirliğine yönelik öğretmen görüşlerinin belirlenmesidir. EBA Ders modülünü ve VSınıf yazılımını derslerinde daha önce kullanmış 14 öğretmenin görüşlerinin alındığı bu araştırma nitel bir çalışma olup, verilerin toplanması sürecinde yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; ders öncesi etkinliklerin ders başarısını artırdığı, öğrencilerin derse hazırlıklı gelmelerini sağladığı, etkili ve gerekli olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Bunun yanında katılımcılar VSınıf ve EBA Ders modülünün kullanımında bağlantı problemleri, donanımsal sorunlar, kullanım konusunda öğretmen ve öğrenci yetersizliği gibi problemler olsa bile bu sistemlerin genel anlamda öğrenmeyi kolaylaştırarak, öğrencilerin ders başarılarını ve ilgilerini artırdığını ifade etmişlerdir. Katılımcıların çoğunluğu VSınıf ve EBA Dersmodülünün TYS modelinde uygulanabilir olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca katılımcılar belirttikleri eksikliklerin ve problemlerin giderilmesi halinde VSınıf ve EBA Ders modülünün daha kullanışlı olacağını ifade etmişlerdir. Elde edilen bulgular doğrultusunda öneriler getirilmiştir.

Keywords

VSınıf, EBA, EBA Ders, Ters Yüz Sınıf Modeli