5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Eğitim Bilişim Ağı (Eba) ve Soru Hazırlama Platformu

Dilek Akpınar

[email protected], Milli Eğitim Bakanlığı

Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sunulan çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. Bu platformun amacı; bilgi teknolojileri aracılığıyla etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamak, öğretmenlerin derslerde teknoloji imkânlarından yararlanmalarına örnek teşkil edecek uygulamalar geliştirmek ve öğretmenlerin kendi öğrenme materyallerini geliştirerek bu platfom aracılığıyla öğrenci ve meslektaşlarıyla paylaşımına zemin hazırlamak, gerekli olan güncel içerikleri temin etmek ve zengin ve gittikçe büyüyen arşiviyle derslere katkı sağlamaktır.  EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş e-içerikler sunmakta, eğitim ve teknolojideki yenilikleri takip ederek gelişmeye devam etmektedir. EBA’ya sadece öğretmenler değil, öğrenciler de kendi hazırlamış oldukları içerikleri paylaşabilmekte, sunumlara, görsellere, notlara rahatlıkla ulaşabilmektedir. Bu çalışmada, EBA ve EBA’nın soru hazırlama platformu bir öğretmen deneyimiyle ele alınmış ve uygulamalı olarak tanıtılmıştır. Soru hazırlama platformunda öncelikle sistemdeki var olan soruların nasıl kullanıldığı tanıtılmış ve ardından bir öğretmenin farklı soru türlerinden oluşan bir soru bankasını nasıl oluşturabileceği örneklerle sunulmuştur. Son olarak ise öğretmen öğrenci arasında soru gönderme, ödev verme, öğretmenin öğrenci cevaplarını raporlaması ve meslektaşlarıyla soru paylaşması örnekle açıklanmaya çalışılmış, öğrencilerin bireysel değerlendirilmesinin nasıl olabileceği,  soruların öğrenci bazlı nasıl gönderileceği açıklanmaya çalışılmıştır.   Bu çalışmanın, online teknolojilerin değerlendirme amaçlı nasıl kullanılabileceğini göstermesi açısından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı  okullarda görevli  öğretmenlere örnek oluşturması ve onların bu tür uygulamaları sınıflarında kullanmalarına yardımcı olması beklenmektedir. 

Keywords

Eğitim Bilişim Ağı (EBA), soru hazırlama, teknoloji entegrasyonu