5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kodlama Eğitimine Yönelik Görüşleri

Aslı Göncü

[email protected], Abant İzzet Baysal Üniversitesi

İbrahim Çetin

[email protected], Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Kodlama eğitimi dünyada birçok gelişmiş ülkede temel alanlardan biri olarak düşünülmektedir ve zorunlu veya seçmeli ders olarak verilmektedir. Kodlama eğitimi farklı açılardan bakıldığında farklı amaçlara hizmet edebilir. Örneğin kodlama eğitimi kullanarak öğrencilerin matematik, fizik gibi farklı alanlarda gelişmesine katkı sağlanabileceği gibi uygulama toplulukları oluşturularak teknolojik üretim de yaptırılabilir. Türkiye’nin de gündeminde olan kodlama eğitiminin çocuklara sadece teknolojik becerileri vermek için değil; problem çözme, analitik düşünme, iletişim kurma, karar verme ve soyutlama gibi becerileri geliştirmek için öğretim ortamı tasarlanması için de kullanılabileceği iddia edilmektedir. Ülkelerdeki kodlama eğitimi ile ilgili gelişmeler çok hızlı gerçekleşmektedir. Ancak öğretmen yetiştirmek kısa süre içerisinde gerçekleşecek bir olgu değildir ve zaman gerektirir. Derse girecek ve birebir uygulayacak olan kişiler öğretmenler olduğu için Dünya’da ve Türkiye’de kodlama eğitimine yönelik yaşanan değişimde öğretmen adaylarının nerede olduğunu belirlemek önemlidir.  Bu amaç doğrultusunda Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Matematik Öğretmenliği ve İngilizce Öğretmenliği programı öğrencilerinin kodlama eğitimine yönelik düşünceleri araştırılacaktır. Bu çalışmada açık uçlu anket soruları vasıtası ile Matematik, İngilizce ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi programı öğrencilerinden veri elde edilmiştir. Elde edilen verinin analizinde nitel içerik analizi kullanılmıştır. Veri analizinin sonucunda bahsi geçen öğretmen adaylarının kodlama eğitimine yönelik düşüncelerinin ortaya çıkarılması beklenmektedir.

Keywords

bilgi-işlemsel düşünme, kodlama eğitimi, öğretmen eğitimi