5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Eğitim Sistem Değişikliklerinin Eğitim Kalitesi Unsurlarına Etkisi: Bir Yapısal Kırılma Denemesi

Atilla Hepkorucu

[email protected], Kastamonu Üniversitesi Taşköprü Meslek Yüksekokulu

Fatih Aydın

[email protected], Kastamonu Üniversitesi Taşköprü Meslek Yüksekokulu

Eğitim sistemleri sosyo-ekonomi-kültürel etmenlerin bir ürünüdür. Türk eğitim sistemi yapılandırıldığı ilk yıllardan sonra zaman içerisinde değişimlere uğramıştır. Bu değişimler teknolojik gelişmeler, yenilikler ve ihtiyaçlar gibi faktörler gereği oluşmuştur. Eğitim sistemi ihtiyaca göre zaman içerisinde yeniden revize edilebilir, değiştirilebilir ve daha faydalı hale getirilebilir. Ancak bu yenileşme; eğitim kalitesine etki eden fiziki unsurların da değişmesine sebep olmaktadır. Çalışmada arzu edilen 1997-2016 yılları arasında ilköğretim ve ortaöğretim’e ait okul, öğrenci ve öğretmen sayılarındaki yapısal kırılma ve serilerin rejimlerinin değişmesi incelenmiştir. Seçilen serilerin durağandışı olduğuna karar verilmiştir. Kırılma tarihi bilinmediği durumda uygulanacak birim kök testleri ile de serinin rejiminin değişip değişmediği hakkında bilgiye ulaşılmıştır. Kırılmanın tespiti ile hangi tarihte gerçekleştiği, kaç adet kırılma olduğu ve eğitim sistem değişikliklerinin bir etkisi olup olmadığı araştırılacaktır. Zivot-Andrews yapısal kırılma, Lumsdaine-Papell yapısal kırılma ve Lee-Strazicich yapısal kırılma testleri kullanılarak çalışmaya konu olan unsurlara etkisi tespit edilmiştir. Seçilen zaman aralığı içinde 4+4+4 eğitim sistemi değişikliği, seçilen fiziki unsurlara istatistiksel olarak etki etmiştir.

Keywords

Yapısal Kırılma Testleri, Birim Kök Testleri, Eğitim Sistemleri