5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Eğitim Teknolojileri Eğitimci Standartlarının (Nets-E) Önceki Sürüm (Nets-T) ile Karşılaştırılarak Tartışılması

Nuh Yavuzalp

[email protected], Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Erkan Öztürk

[email protected], Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Bilişim teknolojilerinin gelişmesine bağlı olarak eğitimde kullanılan teknolojik donanımlar, gelişmeye ve yenilenmeye devam etmektedir. Öğretmenlerin kendilerini bu donanımları kullanabilecek düzeyde geliştirmeleri, yaptıkları eğitim faaliyetlerinin kalitesini de olumlu yönde etkileyecektir. Birçok ülke öğretmenlerin eğitimde teknolojiyi etkili kullanımları için standartlar, performans göstergeleri veya yeterlikler belirlemiştir. Bu ülkelerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri, International Society for Technology in Education (ISTE)’nın projesi olan National Educational Technology Standards (NETS)’ı kendi eğitim sisteminde kullanmaya başlamıştır (Stuve ve Cassady, 2005). Sadece ABD değil, Avustralya, İngiltere, Çin, İrlanda ve Latin Amerika başta olmak üzere birçok ülke ISTE’nin NETS standartlarını benimsemişlerdir (Çoklar, 2008). ISTE’nin farklı zamanlarda güncellediği NETS standartları birçok alana hitap etmektedir (Gürol, Yavuzalp, Bağçacı, Serhatlıoğlu, 2009). Öğrenci (NETS-S), eğitmen (NETS-E), yönetici (NETS-A), bilgisayar bilimi eğitmeni (NETS-CSE) ve özel eğitmen (koç) (NETS-C) olmak üzere toplam 5 adet NETS boyutu bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı 2008 yılında yayınlanan NETS-T’nin güncellenerek 2017 yılında NETS-E olarak değiştirilen Eğitmenler için Eğitim Teknolojileri Standartları’nın karşılaştırılarak tartışılmasıdır. 2008 yılında yayınlanan NETS-T 5 ana başlık altında toplam 20 performans göstergesi içerirken, 2017 yılında yayınlana NETS-E ise 7 ana başlık altında 24 performans göstergesi içermektedir. Çalışmanın, ilgili alanda çalışacak eğitim bilimcilere ve eğitmenlere eğitim teknolojisi standartlarında yapılan güncellemeler hakkında bilgi vermesi beklenmektedir.

Keywords

Eğitim teknolojisi standartları, ISTE, NETS-E, NETS-T