5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Eğitimciler İçin Uluslararası Eğitim Teknolojileri Standartları

Bayram Gökbulut

[email protected], Milli Eğitim Bakanlığı

Dijital çağ öğrencilerine eğitim verecek eğitimcilerin çağın gerektirdiği uluslararası eğitim teknolojisi standartlarına sahip olması, eğitimin kalitesinin artmasına ve uluslararası boyuta taşınmasında büyük öneme sahiptir.  Eğitimde teknoloji kullanımı konusunda standartlar belirlenmesine yönelik çalışmalar yürüten Uluslararası Eğitim Teknolojileri Topluluğu (International Society for Technology in Education - ISTE) 2017 yılında eğitimciler için teknoloji kullanım standartlarını belirleyerek yedi başlık altında yayınlamıştır. Yapılan bu çalışma ile ISTE’nin eğitimciler için yayınlamış olduğu standartların Türkçe’ye çevirilerinin yapılarak alan yazına kazandırılması amaçlanmıştır. Böylece öğretmenlerin uluslararası eğitim teknolojisi standartları ve mesleki yeterliliklerine yönelik yapılacak çalışmalara ışık tutması hedeflenmiştir. 

Keywords

Eğitim Teknolojisi Standartları, ISTE-T