5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Eğitimde Nesnelerin İnterneti: Uygulama Önerileri

Bülent Gürsel Emiroğlu

[email protected], Kırıkkale Üniversitesi

Nesnelerin Internet’i (Internet of Things) kavramı, veri analizi ve alışverişi yapmak üzere elektronik bir sistem, yazılım ve sensörlere sahip cihazlardan oluşan tümleşik bir iletişim ve haberleşme ağı olarak tanımlanmaktadır. Nesnelerin Interneti kavramı ilk olarak Kevin Ashton tarafından dile getirilmiştir. İlk başlarda cihazlar arası bağlantı kurmak için radyo frekansı tanıma teknolojisini (RFID) kullanılmaktayken günümüzde cihazlar arasında bilgi alışverişi Internet Protokolü (IP) ağı üzerinden sağlanmaktadır. Son yıllarda Nesnelerin Interneti’nin mümkün kılınmasında en önemli rolü bulut bilişimin gelişimi oynamaktadır. Bu tür teknolojiler, eğitim etkinlikleri ve ortamlarını da değiştirmiştir. Sınıflarda tabletlerin kullanımından açık üniversitelerin çoğalmasına kadar, eğitim bugün eski halinden çok farklı görünmektedir. Mobil teknolojilerin yaygınlaşmasıyla beraber okullar, önemli kaynakları takip edebilmekte ve daha akılcı ve planlı ders programları oluşturabilmektedirler. Eğitim kuruluşları, Nesnelerin Interneti platformunda bulut bilgi işlem ve radyo frekansı tanımlama (RFID) gibi çözümleri kullanmaya başladığında, Büyük Verileri yakalama, yönetme ve analiz edebilme yetenekleri kazanabilmektedirler. Bu anlayış paydaşlara öğrencilerin, personelin ve varlıkların gerçek zamanlı görünümü, öğrencileri iyileştirmek için kararlar alma mekanizmalarını, öğrenme deneyimleri, operasyonel verimlilik ve kurum güvenliği sağlayacaktır. Bu çalışmada Nesnelerin Internetinin okullarda eğitim öğretim faaliyetlerinde ne şekilde kullanılabileceği ile ilgili bilgiler ve öneriler sunulacak, Bulut Bilişim ile birlikte kullanıldığında Nesnelerin Interneti ile ilgili yeni gelişmelerin eğitim teknolojilerine olası etkileri tartışmaya açılacaktır.

Keywords

Nesnelerin Interneti, Bulut Bilişim, Eğitimde Nesnelerin Interneti