5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Eğitimde Teknoloji Kullanımı: “Beacon”Lar

Erinç Karataş

[email protected], Ankara University

Serçin Karataş

[email protected], Gazi University

Ayşe Bağrıacık Yılmaz

[email protected], Gazi University

Eğitimde teknoloji kullanımı denince, farklı kullanım alanları akla gelebilmektedir: eğitim sürecinde destekleyici olarak teknolojinin kullanımı, içeriğin sunum ortamı olarak teknolojinin kullanımı ya da öğrenme-öğretme süreçlerinin yönetilmesinde teknoloji kullanımı. Her yeni çıkan teknolojik ürün bir şekilde eğitimcilerin de dikkatini çeker ve eğitimi kolaylaştırma potansiyeli açısından eğitimde kullanım alanları araştırılmaya ve denenmeye başlanır. Bu denemelerin bir başka amacı da günlük yaşamlarında teknolojiyi içselleştiren bireylerin ihtiyaçlarına yönelik eğitim-öğretim ortamlarının yeniden düzenlenmesidir. Bu yeni teknolojilerden bir tanesi de “beacon”lardır. Merriam-Webster sözlüğü beacon’ı bir ışık kaynağı ya da ilham kaynağı olarak tanımlamanın yanı sıra, bir deniz feneri ya da başka bir alanda rehberlik eden sinyal olarak tanımlamaktadır. Yeni bir teknoloji olarak beacon tanımlanacak olursa; konum ile gün içerisindeki zaman dilimi ya da uygulama gibi çeşitli değişkenlere dayalı olarak akıllı telefon ya da benzeri aygıtların sinyal ileterek, bağlama duyarlı mobil katılımı olanaklı kılan aygıtlardır. Bu çalışmada ise beacon’ların eğitim içeriğinin sunulması; eğitimde destek materyal olarak kullanılması; güdüleyici bir unsur olarak kullanılması; öğrencilerin yol bulma gibi farklı becerilerinin ortaya çıkarılması, öğrencilerin güvenliği, derse katılımı, çeşitli alan/aygıt/uygulamalara öğrencilerin erişim hakkı/kısıtı, oryantasyon, eğitime yönelik çeşitli istatistikler gibi eğitim yönetimi alanında kullanılması şeklinde çeşitli bakış açıları ile eğitimdeki potansiyeli tartışılacaktır. Ayrıca okul ortamlarındaki sınıf, kütüphane, yemekhane, laboratuvar, kantin, sosyal tesisler, spor salonları vb. alanlar ile ev, müze gibi farklı konumlardaki kullanım alanlarına değinilecektir. Beacon’ların bu potansiyellerinin engelli öğrenci, öğretmen, yönetici, çalışan ve velilerin okul yaşantısını kolaylaştırma ihtimali de ele alınacaktır. Beacon’ların öğrenmenin bireyselleştirilmesi ve işbirliğine dayalı öğrenmeyi kolaylaştırıcı özellikleri de tartışılacaktır.

Keywords

beacon, eğitimde teknoloji kullanımı, eğitimde beacon kullanımı