5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Eğitmenlere Çevrimiçi Öğretimi Öğretmek: Örnek Dersler

Serkan İzmirli

[email protected], Çanakkale OnsekizMart University Computer &Instructional Technologies Education

Ömer Kırmacı

[email protected], Kırkareli University Distance Learning Research & Implementation Center

Çevrimiçi ortamda ders veren eğitmenlerin teknoloji ve pedagoji boyutlarından oluşan çevrimiçi öğretim yeterliklerine sahip olmaları beklenmektedir. Bu yeterlikleri edinmeleri için eğitmenlere yönelik eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler; sadece öğrenme yönetim sistemleri ve sanal sınıf yazılımlarının kullanımı gibi teknik bilgi ve becerilerin öğretimi ile sınırlı kalmamalı, aynı zamanda yüz yüze ortamdan çevrimiçi ortama içeriğin aktarılması, derslerin planlanması gibi pedagojik bilgi ve becerilerin öğretimini de içermelidir. Bu etkinlikler genellikle kurs/ders şeklinde verilmektedir. Bunların yanı sıra Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler (KAÇD – MOOC) şeklinde de bu eğitimler sunulmaktadır. Bu çalışmada eğitmenlere çevrimiçi öğretim yeterliklerini kazandırmaya çalışan örnek çevrimiçi derslerin incelenmesi amaçlanmaktadır. İçerik analizi yöntemi kullanılan bu çalışmada öncelikle KAÇD sunan popüler web siteleri olan Coursera, Udemy, EdX ve Udacity incelenmiştir. Bu web sitelerinde çevrimiçi öğretme yeterliliği kazandırmaya çalışan dersler; “teach online”, “teaching online”, “online teaching”, “online teacher”, “online instruction”, “virtual instruction” ve “virtual teaching” anahtar kavramları ile aratılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Coursera’da çevrimiçi öğretmeyi öğretme ile ilgili derslerden biri “Learning to Teach Online” (https://www.coursera.org/course/ltto) isimli derstir. Diğer bir ders ise “Fundamentals of Online Education: Planning and Application” (https://www.coursera.org/course/foe) dersidir. Udemy’da çevrimiçi öğretimi öğretme ile ilgili derslerden biri “How to Create an Awesome Online Course” (https://www.udemy.com/how-to-create-an-awesome-online-course/) dersidir. Sonra belirlenen bu derslerin kazanımları, içerikleri ve sürelerine ilişkin bilgiler sunulmuştur. Araştırmanın bulgularının çevrimiçi öğretim yapan kurumların eğitmenlerini çevrimiçi öğretime hazırlamaya yönelik gerçekleştirecekleri uygulamalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

çevrimiçi öğretim, çevrimiçi uzaktan eğitim, çevrimiçi öğretme yeterliliği