5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Eğitsel Bilgisayar Oyunlarının Çekici Tasarımına Yönelik İpuçları

Ali Haydar Bülbül

[email protected], Anadolu Üniversitesi

Abdullah Kuzu

[email protected], Anadolu Üniversitesi

Bilgisayar oyunlarının öğrenme ve öğretme alanlarındaki gücünün ve potansiyelinin fark edilmesi ile bilgisayar oyunlarının eğitim alanında kullanılması uzun bir süredir araştırmacıların ve uygulayıcıların dikkatini çekmektedir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar daha çok öğrencilerin öğrenmesine ve güdülenmesine vurgu yapmaktadır. Ancak, söz konusu çalışmalarda oyunların tasarımına yönelik kuramsal ve deneyime dayalı temellerin göz ardı edilmesi veya ayrıntılı bir şekilde rapor edilmemesi söz konusu olabilmektedir. Çoğunlukla ödül, yarışma (mücadele), kural vb. popüler oyun ögelerine vurgu yapan bu tasarımların çoğu oyunu çekici kılan oynama motivasyonunu ve oynama bağlılığını sağlayacak elementleri ve ögeleri göz ardı edebilmektedir. Ayrıca, dünyada ve Türkiye’de oyuncu sayılarının artması ve oyuncuların karşılaştığı oyun çeşitliliğinin ve sayısının artması eğitsel oyun tasarımcılarının daha iyi ve daha çekici oyunlar geliştirmesini zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada, söz konusu oyunların öğrenciler için daha çekici bir şekilde tasarlanabileceğine yönelik alanyazın taraması yapılmıştır. Alanyazın taraması sırasında uluslararası dergilerde yayınlanmış bilimsel makaleler ve oyun tasarımı alanda çalışan uygulayıcıların oyun tasarım süreçlerinde yaşadkıları deneyimleri doğrultusunda önerilerini yansıttığı kitaplar ele alınmıştır. İlgili alanyazın tümevarımsal içerik analizi ile çözümlenmiştir. Bu doğrultuda, iyi bir eğitsel oyun fikrinin ortaya konulmasında, bu fikrin hayata geçirilmesinde, tasarlama ve geliştirme aşamalarında dikkat edilmesi gereken ögelerde, oyuncu motivasyonunun sağlanması ve sürdürülmesinde, oyuncuların oyuna bağlanmasında etkili olabilecek oyun tasarım ilkeleri sunulacaktır.                                                 

Keywords

Eğitsel oyun, oyun tasarımı, oyun motivasyonu, oyun bağlılığı