5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Eğitsel Mobil Türkiye Haritası Oyununa Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Ercan Akpınar

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İzmir

Zafer Erkan

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İzmir

Sinan Çiriş

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İzmir

Meltem Cüvelek

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İzmir

Yasemin Kahyaoğlu Erdoğmuş

[email protected], Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eskişehir

Hayatımızın her alanına giren teknolojik cihazlar eğitim alanında da etkisini göstermektedir. Tablet, bilgisayar, akıllı telefon gibi cihazlar sınıf içi veya sınıf dışı ortamlarda tek yönlü ya da çok yönlü iletişim sağlayarak öğrenme sürecini yaşamın her alanına taşıyabilmektedir. Öğrencilerin cihazlar üzerinde fazla zaman harcadıkları kısım ise genellikle oyunlardır. Geliştirilen eğitsel oyunlar sayesinde öğrenciler, hem keyifli zaman geçirebilmekte hem de öğrenmelerini bu oyunlar üzerinden sağlayabilmektedir. Günümüz öğrencilerine kazandırılmak istenilen kazanımların eğitsel oyunlar üzerinden verilmesi hem öğretim ortamını daha keyifli bir ortam haline getirmekte hem de öğrencilerin bireysel öğrenmelerini sağlayarak güdülenmelerine olanak tanımaktadır. Sınıf içinde ve öğretmen kontrolünde oynanan eğitsel oyunlar öğrencilerin akademik başarısına, derse katılma durumuna ve sosyalleşmesine olumlu katkılar sağlamaktadır. Bu çalışmada, eğitsel mobil Türkiye haritası oyununun geliştirilmesi ve oyuna yönelik öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Oyunda kullanıcıların Türkiye üzerindeki bölgeler, bölgelere ait bilgiler, illerin konumları ve iller hakkında genel kültür bilgisine sahip olması beklenmektedir. Araştırmanın çalışma grubu ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde 15 öğrenciden oluşmaktadır. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yoluna gidilmiştir. Geliştirilen yazılım öncelikle öğrencilere uygulanmış ardından da araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formuyla öğrenci görüşleri toplanmıştır. Veri analizinde yüzde, frekans, betimsel analizden yararlanılmıştır. Yapılan veri analizleri sonucunda öğrencilerin yazılıma yönelik ilgi çekici, öğretici, derslerde kullanılabilir, eğlenceli olduğu vb. konularda görüş bildirdikleri ortaya çıkmıştır.

Keywords

harita, eğitsel oyun, mobil oyun