5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Eğitsel Sosyal Medya Platformları ve Edmodo Örnek Uygulaması

Aslıhan Saban

[email protected], Necmettin Erbakan Üniversitesi

Osman Polat

[email protected], Sinop Üniversitesi

Bu çalışmanın temel amacı, ülkemizde eğitsel sosyal medya platformlarının kullanımı yönünde çalışmaların yeterli derecede olmamasından hareketle, sosyal medyanın gücünü eğitim ortamında daha etkili bir biçimde kullanabilmek için eğitsel sosyal medya platformlarının incelenmesi ve öğretmenler ve öğrenciler tarafından kullanım oranı yüksek olan Edmodo platformunun incelenerek örnek bir uygulamanın ortaya konulmasıdır. Bu amaçla öğretmen adaylarının Edmodo platformu kullanımına ilişkin görüşleri ve eğitsel amaçlı sosyal medya platformlarının eğitimde kullanılabilirliğine dair görüşleri derinlemesine incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 güz döneminde öğrenim gören ve seçmeli derslerden Bireyler Arası İletişim dersini tercih eden Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri öğretmenliği bölümü 4. sınıfta okuyan 61 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanılmasına dayanan Karma Yöntem araştırmasına ve Gömülü Desen Yöntemine başvurulmuştur.

Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin ders içi Edmodo’yu kaynak ve materyal paylaşımı konusunda başarılı bulmuş, dersler ile ilgili duyuruları ödevleri ve dersle ilgili görevleri Edmodo’dan takip ettiklerini ifade etmişlerdir. Edmodo’nın sınıf dışında sağlık bir iletişim sağladığı ve eğitsel ortamlarda başarılı bir şekilde kullanılabileceği söylenebilir. 

Keywords

Eğitim Teknolojileri, Sosyal Medya, Edmodo, Eğitsel Sosyal Medya