5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Eğitsel Sosyal Medya Platformlarının Mobil Entegrasyonu Üzerine Bir Değerlendirme

Aslıhan Saban

[email protected], Necmettin Erbakan Üniversitesi

Osman Polat

[email protected], Sinop Üniversitesi

Eğitsel amaçlı sosyal medya platformlarının doğuşu ve gelişim süreci incelendiğinde internet teknolojisinin ve mobil iletişim teknolojilerinin gelişiminin eğitsel alana doğal bir yansımasının olduğu görülmektedir. Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ile bilginin önemi, bilgiye ulaşma ve bilgiyi paylaşma farklı boyutlar kazanarak, zaman ve mekân sınırlarını ortadan kaldıran bu platformlar her yerde ve her zaman eğitim imkânı sunmak noktasında internet dünyasında hızla çoğalmaktadır. Mobil cihazların çok yaygın bir biçimde kullanımından dolayı eğitsel sosyal medya platformlarının mobil teknolojiye entegrasyonu bu platformların kullanımı ve kabulü konusunda önemli bir etken olduğu düşünülmektedir. Buradan hareketle bu çalışmada eğitsel sosyal medya platformlarının farklı mobil işletim sistemlerinde sundukları uygulama imkânları ve mobil web tarayıcılarında uyumlu web görünürlükleri irdelenerek eğitsel sosyal medya platformlarının mobil entegrasyonları üzerine genel bir değerlendirmenin ortaya koyulması amaçlanmıştır. Eğitsel sosyal medya platformlarının mobil uygulama ve uyumluluk açısından bilgileri elde edilmiş, bu bilgiler birbirleriyle nicel olarak karşılaştırılmış ve tablolar halinde sunulmuştur. Yapılan inceleme ve karşılaştırmalar sonrasında bir durum değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın eğitsel sosyal medya platformlarının mobil entegrasyonu ve farklı değişkenler açısından mobil kullanımın etkililiği üzerine yapılacak benzer çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Eğitsel sosyal medya, Mobil, Mobil uygulama, mobil entegrasyon