5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Eğitsel Veri Madenciliği ile Öğrenci Verileri Arasında Saklanmış Gizli İlişkileri Belirleme

Abdullah Ragıp Ersöz

[email protected], Uludag University

Burcu Nur Baştürk Şahin

[email protected], Uludag University

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, yüzyılın ihtiyaçlarına göre hayatımızı kolaylaştırmakta ve inovasyona yön vermektedir. İçinde bulunduğumuz yüzyıl veri yüzyılı olarak değerlendirilmektedir. Her gün veri tabanlarında zetabytelar ile tarif edilen miktarda veri depolanmaktadır. Eğitimde internet kullanımının, yazılımların ve e-uygulamaların artmasıyla veri tabanlarında birçok eğitsel veri depolanmıştır. Bu verilerin arasında bilinmeyen ve eğitimini nasıl yapılması gerektiğine ışık tutacak veriler olduğu söylenebilir. Bu çalışmada öğrenci verileri arasındaki gizli ilişkilerin eğitsel veri madenciliği metotlarıyla tespit edilmesi amaçlanmıştır. Sınıflandırma analizi ve kural çıkarımı yönteminin kullanıldığı çalışmada, öğrenci başarılarının bölüm, cinsiyet ve akademik dönem değişkenlerine göre değişkenlik gösterdiği bulunmuştur. Ayrıca kural çıkarımı parametresiyle program tarafından kurallar oluşturulmuş, başarılı ve başarısız öğrencilerin önceden tespiti için önerilerde bulunulmuştur. Bu çalışmada kapsamında benzer özellikleri taşıyan öğrencilerin sınıflanması, bölüm, akademik dönem ve öğrenci başarısındaki ilişkilerin eğitsel veri madenciliği ile belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Bölüm ve akademik dönem değişkenlerinin not ortalamasına olan etkileri bulgularda paylaşılmıştır.  Bu bağlamda fakültenin en başarılı bölümleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ve Özel Eğitim Bölümü öğrencileridir. En başarısız olan bölümler ise Fransızca Öğretmenliği ve Beden Eğitimi bölümleridir. Bölüm değişkeni öğrencilerin başarılarını etkileyen önemli bir değişkendir. İlk bakışta önemsiz görünen büyük miktardaki verilerin analizi ile, öğrencilerimizi daha iyi tanımlamamıza yardımcı olacak bilgiler ve öğrencileri yönlendirebileceğimiz kurallar, veri madenciliği sayesinde çıkarılmıştır. Eğitsel Veri Madenciliği, eğitimde öğrencilerin akademik başarılarını artıran en iyi yenilikçi araçlardan biridir.

Keywords

Eğitsel Veri Madenciliği, Sınıflandırma